Upozorenje u vezi sa kolačićima

Poslednje izmene: 15. januar 2019.

1. Kolačići

Prilikom vaše posete našoj internet lokaciji, moguće je da ćemo postaviti određenu informaciju na vaš kompjuter ili mobilni uređaj. Ova informacija, koja se zove „kolačić”, nam služi da vas prepoznamo prilikom vaše sledeće posete našoj lokaciji.

Kolačići mogu da nam pomognu na više načina. Na primer, oni nam pomažu da prilagodimo ovu internet lokaciju tako da ona bolje odgovara vašim potrebama, ili da zapamtimo vašu lozinku tako da ne morate da je ponovo unosite prilikom svake posete.

U sledećoj matrici (klikni ovde) ćete naći pregled kolačića koje koristimo na ovoj internet lokaciji. Tu možete naći svrhu, rok trajanja i prirodu ovih kolačića.

Imate mogućnost izbora da prihvatite kolačiće ili ne. Kolačići koje ste nam dozvolili da postavimo na vaš kompjuter ili mobilni uređaj tako da ih možemo kasnije pročitati su navedeni ispod. Ukoliko ne prihvatate postavljanje dole navedenih kolačića koji su definisani kao „neophodni”, nećete moći da pristupite našoj internet lokaciji. Odbijanje postavljanja ostalih kolačića može dovesti do toga da se neke od ponuda, funkcija ili resursa na našoj internet lokaciji ne izvršavaju korektno, uz mogući gubitak pogodnosti ili funkcionalnosti.

2. Tipovi kolačića

Sledeći tipovi kolačića mogu biti korišćeni tokom vaše posete našoj internet lokaciji:

Rok trajanja čuvanja
Objašnjenje kolačića
Sesija Automatsko brisanje prilikom zatvaranja vašeg navigatora
Trajno Ostaju sačuvani na vašem uređaju sve do kraja roka trajanja koji je naveden ispodOdgovorna strana Objašnjenje kolačića
Postavljeni sa naše strane Kolačići postavljeni od strane kontrolera podataka (ili bilo kog od njegovih procesora) koji funkcioniše na lokaciji koju ste posetili, a čiji URL je prikazan u adresnoj liniji vašeg navigatora (znači da smo ih mi postavili)
Postavljeni sa neke druge strane Kolačići postavljeni od strane kontrolera podataka koji ne funkcioniše na internet lokaciji koju ste posetili (znači da ga nismo mi postavili)

3. Kategorije kolačića

Tip kolačića

Opcije kontrole

Neophodni – znači da ako onemogućite postavljanje ovih kolačića, poseta našoj internet lokaciji neće biti moguća.

U slučaju da hoćete da ih onemogućite, molimo vas da proverite parametre vašeg navigatora
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) da biste ili:

 • trenutno uklonili kolačiće sa vašeg računara ili mobilnog uređaja;
 • blokirali kolačiće;
 • primili upozorenje pre njihovog postavljanja.

Ukoliko uklonite ili zabranite postavljanje ovih kolačića, poseta našoj internet lokaciji neće biti moguća

Funkcionalni – znači da ako onemogućite postavljanje ovih kolačića, nećemo moći da vam pružimo funkcionalnost koju zahtevate

U slučaju da hoćete da ih onemogućite, molimo vas da proverite paramatre vašeg navigatora
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) da biste ili:

 • trenutno uklonili kolačiće sa vašeg računara ili mobilnog uređaja;
 • blokirali kolačiće;
 • primili upozorenje pre njihovog postavljanja.

Ukoliko uklonite ili zabranite postavljanje ovih kolačića, moguće je da nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti sa ove internet lokacije

Praćenje dodatnih komponenti društvenih mreža – znači da su postavljeni kolačići drugog učesnika (društvene mreže), koji koriste module dodatnih komponenti društvenih mreža koje smo mi integrisali u našu internet lokaciju. Oni nisu funkcionalni ali se koriste za praćenje pojedinaca u cilju slanja prilagođenih reklama, analize ili istraživanja tržišta

U slučaju da hoćete da ih onemogućite, molimo vas da proverite parametre vašeg navigatora
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) da biste ili:

 • trenutno uklonili kolačiće sa vašeg računara ili mobilnog uređaja;
 • blokirali kolačiće;
 • primili upozorenje pre njihovog postavljanja.

Ukoliko uklonite ili zabranite postavljanje ovih kolačića, moguće je da nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti sa ove internet lokacije

Reklame drugih firmi – znači da se kolačići drugog učesnika koriste za reklamiranje i druge svrhe, kao što je slanje prilagođenih reklama, merenje učestalosti posete, finansijske pretrage, otkrivanje prevare, istraživanje i analizu tržišta, usavršavanje proizvoda i otkrivanje grešaka

U slučaju da hoćete da ih onemogućite, molimo vas da proverite parametre vašeg navigatora
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) da biste ili:

 • trenutno uklonili kolačiće sa vašeg računara ili mobilnog uređaja;
 • blokirali kolačiće;
 • primili upozorenje pre njihovog postavljanja.

Ukoliko uklonite ili zabranite postavljanje ovih kolačića, moguće je da nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti sa ove internet lokacije

Naša analiza – znači da se kolačići koje generiše ova internet lokacija postavljaju u cilju da nam omoguće određenu statističku analizu u vezi sa posetiocima ove lokacije (na primer broj osoba koje nas posete samo jednom, pronalaženje navigacionih problema ove lokacije, otkrivanje najčešće korišćenih ključnih reči pretraživača …)

U slučaju da hoćete da ih onemogućite, molimo vas da proverite parametre vašeg navigatora
(http://www.wikihow.com/Disable-Cookies) da biste ili:

 • trenutno uklonili kolačiće sa vašeg računara ili mobilnog uređaja;
 • blokirali kolačiće;
 • primili upozorenje pre njihovog postavljanja.

Ukoliko uklonite ili zabranite postavljanje ovih kolačića, moguće je da nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti sa ove internet lokacije.

Analiza drugih firmi – znači da se kolačići drugog učesnika postavljaju u cilju da omoguće određenu statističku analizu u vezi sa posetiocima njihovih internet lokacija (na primer broj osoba koje ih posete samo jednom, pronalaženje navigacionih problema ove lokacije, otkrivanje najčešće korišćenih ključnih reči pretraživača …)

4. Pregled kolačića

4.1 Neophodni

Naziv kolačića

Svrha

Kategorija

Rok trajanja

Kolačići drugih učesnika

JSESSIONID

Kolačić koji koristi internet servis Apache / Tomcat da bi omogućio otvaranje sesije

Neophodan

Sesija

Ne

TS110f28

Kolačić koji koristi firewall internet aplikacije da bi se omogućio pristup ovoj lokaciji

Neophodan

Sesija

Ne

daikinlocale (za internet i portal)

Kolačić koji se koristi za memorisanje lokalnih svojstava koje je korisnik odabrao pri izboru zemlje, za svaku pojedinačnu internet lokaciju. Ovo se koristi za prebacivanje korisnika sa izbora zemlje (Country Selector) na odgovarajuća lokalna svojstva (Locale) internet lokacije (na pr. „nl_BE” [holandski jezik u Belgiji] na „internet-be” lokaciju)

Neophodan

Sesija

Ne

daikinsegment (za internet)

Kolačić koji se koristi za memorisanje segmenta koji je korisnik trenutno odabrao za određenu internet lokaciju (na pr. Instalater, Klijent, ...). Na bazi ovog izbora, prikazuju se odgovarajuća zaglavlja i podnožja stranica

Neophodan

Sesija

Ne

daikinid-language

Kolačić koji se koristi za memorisanje jezika koji je korisnik odabrao na Daikin ID početnoj stranici. Na osnovu ovog parametra, formatira se prebacivanje na odgovarajuću prijavnu stranicu

Neophodan

Sesija

Ne

daikinid-country

Kolačić koji se koristi za memorisanje zemlje koju je korisnik odabrao na Daikin ID početnoj stranici. Na osnovu ovog parametra, formatira se prebacivanje na odgovarajuću prijavnu stranicu

Neophodan

Sesija

Ne

IDHUB-SESSION (Trustbuilder)

Kolačić koji se koristi za memorisanje identifikacije (ID) sesije, podatak preuzet nakon Trustbuilder overe

Neophodan

Sesija

Ne

XSRF-TOKEN

Time se sprečava da druge osobe koriste identitet prijavljenog korisnika i vrše određene akcije na internet lokacijama na kojima je korisnik već bio prijavljen.
Za dodatne informacije: https://angular.io/guide/security#xsrft

Neophodan

Sesija

Ne

request-path

Kolačić koji se koristi za memorisanje zaštićene stranice (stranice kojoj korisnik želi da pristupi, a koja zahteva prijavu radi provere prava na pristup), u cilju ispravnog prebacivanja na ovu stranicu posle uspešne prijave (rezervni kolačić za request-landingpage-path).

Neophodan

Sesija

Ne

saml_request_path

Neophodan

Sesija

Ne

request-landingpage-path

Neophodan

Sesija

Ne

TS0112da86 (za internet i portal)

Kolačić upotrebljen prilikom Trustbuilder overe

Neophodan

Sesija

Ne

TS0146b514 (za portal)

Kolačić upotrebljen prilikom Trustbuilder overe

Neophodan

Sesija

Ne

login-token (za portal)

Kolačić koji se koristi za memorisanje beleške pristupa za korisnike koji su prijavljeni na portal. Ovim se potvrđuje da je tekući korisnik već prijavljen tako da ne mora da se ponovo prijavljuje.

Neophodan

Sesija

Ne

labels

Kolačić koji se koristi za memorisanje oznaka koje se koriste na internet lokaciji. Ove oznake upotrebljavaju Javascript biblioteke, kao na primer Angular, u cilju poboljšanog učinka - za preuzimanje oznaka potreban je samo jedan poziv AEM-u

Neophodan

Sesija

Ne

tags

Kolačić koji se koristi za memorisanje anotacija (tagova) koji se koriste na internet lokaciji. Ove anotacije upotrebljavaju Javascript biblioteke, kao na primer Angular, u cilju poboljšanog učinka - za preuzimanje anotacija potreban je samo jedan poziv AEM-u

Neophodan

Sesija

Ne

4.2 Funkcionalni

Naziv kolačića

Svrha

Kategorija

Rok trajanja

Kolačići drugih učesnika

daikin_langselection

Pamti vaš izbor željenog jezika

Funkcionalni

Privremeni
(1 godinu)

Ne

dkProductHistory

Pamti proizvode (productid) koje ste poslednji put razgledali da bi generisao pregled proizvoda za koje ste zainteresovani

Funkcionalni

Privremeni
(1 mesec)

Ne

dkProductFacets

Pamti vrstu proizvoda koje ste poslednji put izabrali da bi ih pronašao pri sledećem korišćenju aplikacije za pretraživanje proizvoda (productFinder)

Funkcionalni

Privremeni
(1 dan)

Ne

productFinder

Kolačić koji koristi aplikacija za pretraživanje proizvoda koji memoriše put izbora proizvoda, a koji neki od navigatora zahtevaju da bi vam omogućili da promenite izbor proizvoda

Funkcionalni

Sesija

Ne

compareProducts

Kolačić koji koristi aplikacija za pretraživanje proizvoda koji memoriše proizvod koji ste izabrali da bi vam omogućio funkcionalnost poređenja proizvoda

Funkcionalni

Privremeni
(1 godinu)

Ne

informationBasket

Kolačić koji koristi informaciona korpa. On memoriše proizvode koje ste izabrali da bi sačuvao njihovu listu za kasniju upotrebu ili za slanje e-poštom.

Funkcionalni

Privremeni
(1 godinu)

Ne

Formstackadmin

Kolačići potrebni za korišćenje Formstack internet servisa za formulare

Funkcionalni

Sesija

Da (Formstack)

NID

Google kolačić NID - jedinstveni identifikacioni broj koji koriste Google aplikacje za memorisanje vaših željenih opcija

Funkcionalni

Privremeni
(1 godinu)

Da (Google)

PREF

Google kolačić PREF se koristi za bezbednost navigacije

Funkcionalni

Privremeni
(1 godinu)

Da (Google)

cookiebar_ok (za internet)

Kolačić koji se koristi za memorisanje klijentove odluke da prihvati ili ne kolačiće na informacionoj traci (Cookie Notification Bar). Ovo se koristi da bi se odlučilo da li informaciona traka kolačića treba da bude prikazana ili ne. Ukoliko je korisnik ovo već prihvatio, traka neće biti prikazana.

Funkcionalni

Privremeni
(1 dan)

Ne

menuClosed

Kolačić koji se koristi za memorisanje klijentove odluke da zatvori ili ne meni prikazan sa leve strane.

Funkcionalni

Sesija

Ne

consent-redirect-url

Ukoliko prijavljeni korisnik još nije dao svoju saglasnost, on će se automatski prebaciti na stranicu koja je traži. Kolačić će potom memorisati URL na koji je korisnik hteo da ode pre prebacivanja na stranicu koja traži saglasnost. Posle slanja obrasca na stranici koja traži saglasnost, korisnik će biti vraćen na stranicu koju je ovaj kolačić memorisao.

Funkcionalni

Sesija

Ne

user-consent-field

Kolačić koji se koristi za memorisanje klijentove odluke da dȃ svoju saglasnost ili ne. Ovo će smanjiti opterećenje AEM-a jer sistem neće morati da stalno, sa svakim zahtevom, proverava korisnički profil u AEM-u.

Funkcionalni

Sesija

Ne

daikinPreferences

Kolačić koji se koristi za memorisanje željenih opcija koje je korisnik naveo u obrascu (zemlja, jezik i sektor)

Funkcionalni

Sesija

Ne

daikinCookieConsent

Kolačić koji se koristi za memorisanje klijentove odluke da prihvati ili ne kolačiće na informacionoj traci (Cookie Notification Bar). Ovo se koristi da bi se odlučilo da li informaciona traka kolačića treba da bude prikazana ili ne. Ukoliko je korisnik ovo već prihvatio, traka neće biti prikazana.

Funkcionalni

Sesija

Ne

Persistence (za internet i portal)

Kolačić koji LoadBalancer koristi da bi korisnik ostao na istom serveru tokom tekuće sesije (sticky session)

Funkcionalni

Sesija

Ne

_gid

Kolačić kojeg definiše Google Analytics, koristi se za prepoznavanje korisnika. On koristi kolačić _gat[UID] za ograničavanje broja zahteva

Funkcionalni

Privremeni (1 dan)

Ne

_ga

Kolačić kojeg definiše Google Analytics, koristi se za prepoznavanje korisnika. On koristi kolačić _gat[UID] za ograničavanje broja zahteva

Funkcionalni

Privremeni (2 godine)

Ne

lidc (domen '.linkedin.com')

Kolačić kojeg definiše LinkedIn i koristi se za usmeravanje

Funkcionalni

Privremeni (1 dan)

Da

bcookie (domain '.linkedin.com')

Kolačić kojeg definiše LinkedIn i memoriše Browser-ID

Funkcionalni

Privremeni (2 godine)

Da

lang (domain '.linkedin.com')

Kolačić kojeg definiše LinkedIn i memoriše jezik

Funkcionalni

Sesija

Da

NID (domain '.google.es')

Većina Google korisnika će imati u svom navigatoru kolačić za željene opcije, NID. Navigator šalje kolačić sa zahtevima na Google lokacije. Kolačić NID sadrži jedinstvenu identifikaciju (ID) koju Google koristi za memorisanje vaših željenih opcija i drugih informacija, kao što su vaš odabrani jezik (na pr. Engleski), koliko rezultata želite da navigator prikaže na jednoj stranici (na pr. 10 ili 20), i da li želite da uključite Google SafeSearch filter ili ne.
Google koristi kolačiće tipa NID i SID da bi pomogao prilagođavanje oglasa u vezi sa Google funkcijama, kao što je na primer Google Search.

Funkcionalni

Privremeni (6 meseci)

Da

lang (domain '.ads.linkedin.com')

Kolačić kojeg definiše LinkedIn za memorisanje jezika.

Funkcionalni

Sesija

Da

__cfduid (domain '.pingdom.net')

Kolačić koji služi za identifikovanje pojedinačnih klijenata koji se predstavljaju u okviru zajedničke IP adrese i primenu sigurnosnih parametara po klijentu.

Funkcionalni

Privremeni (5 godine)

Da

4.3 Praćenje dodatnih komponenti društvenih mreža

Naziv kolačića

Svrha

Kategorija

Rok trajanja

Kolačići drugih učesnika

Uit

Ovi kolačići omogućuju funkcionisanje dugmeta „Podeli sa drugima” da bi vam omogućili da jednostavno podelite sa drugima ovaj sadržaj putem e-pošte ili društvenih medija

Praćenje dodatnih komponenti društvenih mreža

Privremeni
(1 dan)

Da (dodaj ovo)

Dt

Privremeni
(2 nedelje)

bt

Privremeni
(2 godine)

Loc

Privremeni
(2 nedelje)

Uid

Privremeni
(2 godine)

_atuvc

Privremeni
(2 godine)

Psc

Privremeni
(2 godine)

K

Ovi kolačići su programirani od strane Twittera kada preuzmete bilo koju stranicu ove internet lokacije koja uključuje listu „Poslednji Tvitovi“

Praćenje dodatnih komponenti društvenih mreža

Privremeni
(2 dana)

Da (Twitter)

_utma

Privremeni
(2 godine)

_guest_id

Privremeni
(2 godine)

_twitter_sess

Sesija

_utmz

Privremeni
(18 meseci)

Datr

Ovi kolačići omogućuju Facebook „Like” dugme da bi vam omogućili da naznačite sadržaj koji lajkujete

Praćenje dodatnih komponenti društvenih mreža

Privremeni
(2 godine)

Da (Facebook)

Lu

Privremeni
(2 dana)

locale

Privremeni
(2 dana)

pa-l (za portal)

Kolačić koji je neophodan za Pinterest integrisanje na internet lokaciju. Pinterest.com nudi audiovizuelni servis na internet lokaciji.

Praćenje dodatnih komponenti društvenih mreža

Trajno

Da

(Pinterest)

pa-l_enabled (za portal)

Trajno

4.4 Reklame drugih učesnika

Naziv kolačića

Svrha

Kategorija

Rok trajanja

Kolačići drugih učesnika

Test_cookie

Može biti postavljen od strane Google DoubleClick dodatne komponente na našoj internet lokaciji da bismo proverili da li vaš navigator prihvata kolačiće. Google DoubleClick ima za cilj da poboljša kvalitet reklama koje vam šaljemo

4.4 Reklame drugih učesnika

Privremeni
(30 dana)

Da (Google)

1P_JAR (domain '.google.es')

Kolačić za Google oglašavanje koji se koristi za praćenje korisnika i ciljane oglase

Ciljanje

Privremeni (1 dan)

Da (Google)

IDE (domain '.doubleclick.net')

Google koristi jedan ili više kolačića za oglašavanje širom interneta. Jedan od najvažnijih Google kolačića za oglašavanje na drugim sajtovima se zove IDE i memoriše se u navigatorima u okviru domena doubleclick.net.

Ciljanje

Privremeni (1 godinu)

Da (Google)

4.5 Statistika naše internet lokacije

Ova internet lokacija koristi Google Analytics, internet sevis za analizu koji nudi Google Inc. Google Analytics koristi kolačiće da bi nam pomogao da izvršimo analiziranje načina na koji vi koristite ovu internet lokaciju. Informacija koju generiše ovaj kolačić o vašem korišćenju internet lokacije (napomena: Daikin je izabrao da primeni opciju „IP Masking”, što znači da će Google Analytics ukloniti poslednji oktet vaše IP adrese pre upotrebe i memorisanja) će biti poslata i memorisana od strane Googla na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. Google će koristiti ove informacije da bi procenio vašu upotrebu ove internet lokacije, za pravljenje izveštaja o aktivnosti internet lokacije za naše internet operatere i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnošću lokacije i korišćenjem interneta. Google može takođe da prenese ove informacije drugim firmama ukoliko to traži zakon ili ukoliko ove druge firme vrše obradu informacija za Google. Google neće pridružiti vašu (delimičnu) IP adresu nikakvim drugim podacima koje poseduje. Korišćenjem ove internet lokacije, vi prihvatate da Google vrši obradu informacija o vama, na način i u svrhe koji su gore navedeni.

Naziv kolačića

Svrha

Kategorija

Rok trajanja

Kolačići drugih učesnika

__utma

Ovaj kolačić se u principu upisuje u navigator prilikom vaše prve posete ovoj internet lokaciji upotrebom tog navigatora. Ako ste obrisali ovaj kolačić, a ponovo posećujete ovu internet lokaciju, novi __utma kolačić će biti upisan sa novim jedinstvenim identifikacionim brojem ID. Ovaj kolačić se koristi da bi prepoznao posetioce koji posećuju ovu lokaciju samo jednom i ažurira se sa svakom novootvorenom stranicom. Pored toga, ovaj kolačić nosi jedinstveni identifikacioni broj koji Google Analytics koristi da bi proverio važenje i dostupnost kolačića, što predstavlja dodatnu sigurnosnu meru.

Analiza naše internet lokacije (Google Analytics)

Privremeni
(2 godine)

Ne

__utmz

Ovaj kolačić memoriše tip pristupa koji ste vi koristili da biste došli na našu internet lokaciju, bilo na direktan način, putem preporuke, pretrage na internetu ili kampanje, kao što je reklama ili link sa e-pošte. On se koristi da proračunava promet pretraživača, reklamne kampanje i navigaciju u okviru ove internet lokacije. Kolačić se ažurira sa svakom stranicom otvorenom na ovoj internet lokaciji.

Analiza naše internet lokacije (Google Analytics)

Privremeni
(6 meseci)

Ne

__utmb

Ovaj kolačić se koristi da uspostavi i održava korisničku sesiju na ovoj internet lokaciji. Ukoliko otvorite neku stranicu na ovoj internet lokaciji, Google Analytics pokušava da ažurira ovaj kolačić. Ukoliko ga ne pronađe, instalira novi kolačić i uspostavlja se nova sesija. Svaki put kad otvorite neku stranicu ove lokacije, sadržaj ovog kolačića se ažurira tako da on istekne u roku od 30 minuta, čime se obnavlja ista sesija sve dok se vaša aktivnost nastavlja u okviru intervala od 30 minuta. Ovaj kolačić se uništava ukoliko na ovoj internet lokaciji napravite pauzu dužu od 30 minuta.

Analiza naše internet lokacije (Google Analytics)

Privremeni
(30 minuta)

Ne

__utmc

Ovaj kolačić radi u kombinaciji sa __utmb kolačićem da bi odredio da li treba uspostaviti novu sesiju ili ne. Njegovo važenje ističe kada iziđete iz vašeg navigatora.

Analiza naše internet lokacije (Google Analytics)

Sesija

Ne

google_experiment_mod (za internet)

Kolačić koji koristi Google AdSense za proveru koji oglasi imaju najbolji učinak na internet lokaciji

Učinak

Trajno

Ne

labelVersion

Kolačić koji se koristi za memorisanje koja aplikacija (Internet ili Portal) i koji jezik koriste učitane oznake. Ukoliko ovo odgovara trenutno učitanoj aplikaciji i jeziku, etikete koje su memorisane u kolačiću "labels“ će biti učitane i korišćene za trenutno aktivnu aplikaciju. U protivnom, šalje se zahtev u AEM za preuzimanje ispravnih etiketa

Učinak

Sesija

Ne

tagVersion

Kolačić koji se koristi za memorisanje koja aplikacija (Internet ili Portal) i koji jezik koriste učitane anotacije (tagove). Ukoliko ovo odgovara trenutno učitanoj aplikaciji i jeziku, anotacije koje su memorisane u kolačiću "tags“ će biti učitane i korišćene za trenutno aktivnu aplikaciju. U protivnom, šalje se zahtev u AEM za preuzimanje ispravnih anotacija

Učinak

Sesija

Ne

userProfile (samo za Portal)

Kolačić koji se koristi za memorisanje kompletnog profila korisnika koji je trenutno prijavljen na portal aplikaciju. Ovu informaciju koriste Javascript biblioteke, kao na primer Angular, u cilju poboljšanog učinka - za preuzimanje korisničkog profila potreban je samo jedan poziv AEM-u

Učinak

Sesija

Ne

_gat_UA-18760145-3 (za internet)

Ovo je kolačić tipa modela, koji definiše Google Analytics, pri čemu element modela u imenu sadrži jedinstveni identifikacioni broj naloga ili internet lokacije na koju se odnosi (u ovom slučaju internet). On izgleda kao varijacija kolačića _gat cookie, koji se koristi da ograniči količinu podataka koje Google memoriše na internet lokacijama sa velikim prometom podataka.
Osnovni cilj ovog kolačića je: Učinak

Učinak

Privremeni (1 dan)

Ne

_gat_UA-63939766-1 (za portal)

Ovo je kolačić tipa modela, koji definiše Google Analytics, pri čemu element modela u imenu sadrži jedinstveni identifikacioni broj koji određuje račun ili internet lokaciju na koju se odnosi (u ovom slučaju portal). On izgleda kao varijacija kolačića _gat cookie, koji se koristi da ograniči količinu podataka koje Google memoriše na internet lokacijama sa velikim prometom podataka.
Osnovni cilj ovog kolačića je: Učinak

Učinak

Privremeni (1 dan)

Ne

_hjIncludedInSample (HotJar)

Ovaj kolačić se odnosi na funkcionalnost internet analize (web analytics) i servisa Hot Jar, firme koja se nalazi na Malti. On na jedinstveni način identifikuje posetioca tokom jedne sesije navigatora, i ukazuje na to da je on uključen u grupni uzorak posetilaca.
Osnovni cilj ovog kolačića je: Učinak

Učinak

Sesija

Ne

4.6 Analiza drugih firmi

Naziv kolačića

Svrha

Kategorija

Rok trajanja

Kolačići drugih učesnika

BizoID (domain '.ads.linkedin.com')

Kolačić kojeg definiše LinkedIn - koristi se za sakupljanje statističkih podataka u vezi sa LinkedIn oglasima

Učinak

Privremeni (1 dan)

Da

UserMatchHistory (domain '.ads.linkedin.com')

Kolačić kojeg definiše LinkedIn - koristi se za sakupljanje statističkih podataka u vezi sa LinkedIn oglasima

Učinak

Privremeni (1 dan)

Da

Verzija 1.1 jul 2013.