Uređaji koje je moguće priključiti

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (opcija)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (opcija)

BRP069A81**

Plafonski uređaj
Skriveni plafonski uređaji
Zidni uređaj
Plafonski uređaji
Podni/parapetni uređaji

BRP069B82**

Plafonski uređaj

BRP069C51**

Plafonski uređaj
Skriveni plafonski uređaji
Skriveni plafonski uređaji

** Žičani daljinski kontroler mora biti priključen na unutrašnju jedinicu da bi mogao da se upotrebljava online kontroler