Uređaji koje je moguće priključiti

BRP069A61/62

Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa
Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
Daikin Altherma niskotemperaturna split verzija
Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok

BRP069A81

Plafonski uređaj
Skriveni plafonski uređaji
Zidni uređaj
Plafonski uređaji
Podni/parapetni uređaji