Uređaji koje je moguće priključiti

BRP069A61/62

Daikin Altherma geotermalna toplotna pumpa
Daikin Altherma hibridna toplotna pumpa
Daikin Altherma niskotemperaturni split
Daikin Altherma niskotemperaturni monoblok