sky_air_upgrade_710x460.jpg

Tri nova lidera: Daikin Sky Air A-serija

Najsavršenija dosad Sky Air serija nudi najniži negativan ekološki uticaj i jedinstvenu kombinaciju energetske efikasnosti i komfora, kao i jednostavnu instalaciju i kontrolu.

Usmerena ka komforu

Sky Air A-serija, korisieći Daikin tehnologiju promenljivog rashladnog fluida (VRT), nudi najveću efikasnost u cilju pružanja optimalnog komfora i fleksibilnosti, za zadovoljavanje svih zahteva klijenata.

Ovaj novi asortiman proizvoda, idealan za centar grada i gradska područja uopšte, predstavlja najtiše rešenje za kontrolu unutrašnje klime koje trenutno postoji na tržištu.

Sky Air A-serija nudi vrhunsku kontrolu pomoću mobilnog telefona ili tableta, putem novog inteligentnog tablet kontrolera i Daikin Cloud servisa.

Priključite se na Daikin Cloud i pristupite svojim uređajima sa bilo kojeg mesta u bilo kom trenutku

 • Idealno za manje i srednje komercijalne primene, kao i za ključne klijente
 • Nadgledajte veći broj lokacija, da biste smanjili energetsku potrošnju
 • Interfejs koji je jednostavan za upotrebu garantuje jednostavnu kontrolu klime
 • Priključuje se na sve postojeće Daikin unutrašnje jedinice, kao što su kaseta sa kružnim protokom vazduha i ravna kaseta.
vrt-logo-vrv.png
sky_air_helpisathand_710x460.jpg

Pomoć vam je pri ruci

Sa ciljem da bude najjednostavniji sistem za montažu na tržištu, nova serija obećava da vam bude desna ruka pri radu, time što pojednostavljuje pripremu projekta i instalaciju

 • Uređaji manje težine i manjih dimenzija, jednostavnije se raspoređuju na vašoj lokaciji, jedan ventilator snage do 14 kW
 • Brža montaža zahvaljujući dužoj cevi - do 40 m, unapred napunjenoj rashladnim fluidom
 • Novokoncipirana obrtna prednja maska pojednostavljuje prilaz vitalnim komponentama sistema.
 • Novi 7-segmentni ekran pojednostavljuje očitavanje greške i programiranje parametara
 • Ugrađena funkcija provere curenja rashladnog fluida smanjuje potrebu za proveravanjem na licu mesta i povećava pouzdanost

Daikin u središtu sistema

Rešenje za budućnost, nova Sky Air A-serija sadrži patentiranu Daikinovu inovaciju kao centralnu tačku sistema.

 • Klatni kompresor velike efikasnosti, koncipiran i proizveden specijalno za upotrebu sa rashladnim fluidom R-32
 • Bluevolution tehnologija ostvaruje vrhunsku energetsku efikasnost do nivoa A++ (SEER do 7,7), čime se smanjuju radni troškovi i negativan ekološki uticaj
 • Pouzdan pri svim vremenskim uslovima, zahvaljujući novom prolazu rashladnog fluida i električnim komponentama hlađenim pomoću samog rashladnog fluida - instalateri mogu računati sa manje poziva u pomoć
sky_air_daikinattheheart_710x460.jpg
Bluevolution_logo_standard.png

Bluevolution tehnologija

Daikin Bluevolution asortiman proizvoda radi na bazi R-32 rashladog fluida, trenutno energetski najefikasnijeg rashladnog fluida za manje komercijalne primene raspoloživog na tržištu.

R-32, lansiran od strane Daikina 2014. godine za manje split sisteme, uključuje sledeće, već dobro poznate karakteristike:

 • Smanjen ekološki otisak
 • Potencijal globalnog zagrevanja (GWP) koji je za 68% niži od često korišćenih rashladnih fluida, kao što je na primer R-410A
 • Smanjena energetska potrošnja i troškovi
 • Smanjeni troškovi održavanja, jer godišnja provera curenja nije više potrebna

Prelazak na Bluevolution tehnologiju i Sky Air A-seriju

Pošto je nova tehnologija zamene uključena u sve uređaje Sky Air A-serije, ovi proizvodi nude mnogo bržu, jednostavniju i pouzdaniju zamenu bilo kojeg postojećeg sistema novim sistemom spremnim za budućnost i za potpuno izbacivanje freona (F-das) iz upotrebe.

 • Finansijski pristupačan i skraćen proces zamene jedino zahteva promenu unutrašnjih i spoljnih jedinica, dok se postojeći cevovod ne menja.
 • Smanjuje eventualne prekide u radu i pruža sistem sa značajno smanjenom energetskom potrošnjom i računima

Upoznajte se sa svim detaljima pre leta ili pozovite Daikin.

sky_air_bluevolutiontechnology_710x460.jpg