Daikin VRV 5 sistem

VRV 5 sa rekuperacijom toplote

Industrijski lider na polju dekarbonizacije

VRV 5 logo

Zajednički gradimo održivo nasleđe

Vođeni posvećenošću da ostvarimo nultu emisiju CO₂ do 2050. godine, mi osiguravamo bezbednu, zdravu i udobnu unutrašnju klimu, tokom celog životnog ciklusa objekta, korišćenjem najmodernije tehnologije.

​Naša VRV 5 rekuperacija toplote predstavlja veliku prekretnicu na putu dekarbonizacije poslovnih objekata.​

Inverter Daikin VRV 5 sistema

Šampion održivosti

Novi VRV 5 sa rekuperacijom toplote predstavlja budućnost komercijalne klimatizacije, omogućavajući značajno smanjivanje karbonskog otiska zahvaljujući:

  • Prihvatanju freona R-32, čijom se upotrebom smanjuje uticaj na globalno zagrevanje za 71% u poređenju sa R-410A,
  • Stvarno visokom nivou sezonske efikasnosti,
  • Inovativnoj „3-cevnoj” rekuperaciji toplote, sa obnavljanjem i recirkulacijom između prostora sa različitim termalnim potrebama,
  • Integrisanju visokoefikasne ventilacije koja doprinosi postizanju zdravog okruženja u zatvorenom prostoru.

Neuporediva fleksibilnost izvan okvira

Shîrudo tehnologija

Sa Shîrudo tehnologijom, vaš VRV 5 sistem zadovoljava zahteve manjih prostorija u vašem objektu, bez potrebe za dodatnom opremom ili investicijama.

Zahvaljujući fabrički integrisanim merama, Daikin preuzima punu odgovornost za usklađenost sa standardima za proizvode, pri čemu nudi potpunu fleksibilnost, pod uslovom da je projekat validiran u Xpress-u i da su ispoštovani osnovni instalacioni zahtevi.

Najveći asortiman jedinica sa freonom R-32

Specijalno dizajnirane R-32 VRV unutrašnje jedinice nude maksimalnu fleksibilnost za sve konfiguracije prostorija. Izbor kapaciteta u rasponu od 1,1 do 31,5 KW lako pokriva sve moguće veličine prostorija.

 

Sistemi kojima može da se upravlja pomoću aplikacija Google i Alexa

Na koji način funkcioniše rekuperacija toplote?

istovremeno hlađenje i grejanje

Naš inovativni sistem rekuperacije toplote omogućava istovremeno hlađenje i grejanje. On omogućava kontrolisanje toplote u različitim prostorima, tako što preuzima toplotu iz prostora koji zahtevaju hlađenje i prenosi je u prostore koji zahtevaju grejanje, čime se praktično postiže besplatno grejanje.

Bluevolution

Prednosti freona R-32

  • Niži potencijal globalnog zagrevanja (GWP): samo 1/3 u odnosu na R-410A
  • Manja količina rashladnog fluida: 15 % manje u poređenju sa R-410A
  • Veća energetska efikasnost
  • Jednokomponentni rashladni fluid, jednostavan za rukovanje i ponovnu upotrebu

 

-71% uticaj potencijala globalnog zagrevanja