3MXS52E4V1B2
Oplata Colour   Boja slonovače
Dimenzije Uređaj Visina mm 735
    širina mm 936
    Dubina mm 300
  Spakovani uređaj Visina mm 797
    širina mm 992
    Dubina mm 390
Weight Uređaj kg 49
  Spakovani uređaj kg 56
Izmenjivač toplote Dužina mm 845
  Redovi Količina   2
  Nagib rebra mm 1.8
  Faze Količina   32
  Tube type   ø7,94 ožlebljene cevi 24
  Rebro Type   Colgate rebro
    Obrada   Antikorozivna zaštita
Ventilator Tip   Ventilator sa elisom
  Brzina protoka vazduha Hlađenje Visok m³/min 45
      Visok cfm 1,589
      Nom. m³/min 45
      Nom. cfm 1,589
      Nizak m³/min 45
      Nizak cfm 1,589
    Grejanje Visok m³/min 45
      Visok cfm 1,589
      Nizak m³/min 41
      Nizak cfm 1,448
  Potrošnja električne energije Hlađenje Visok W 43
      Nizak W 34
    Grejanje Visok W 43
      Nizak W 34
Motor ventilatora Model   KFD-380-50-8C
  Izlaz W 53
  Brzina Hlađenje Visok o/min 720
      Nizak o/min 660
    Grejanje Visok o/min 720
      Nizak o/min 660
  Radna struja Hlađenje Nizak A 0.29
      Visok A 0.33
    Grejanje Nizak A 0.29
      Visok A 0.33
Kompresor Model   2YC36BXD
  Type   Hermetički zatvoren klatni kompresor
  Izlaz W 1,100
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -10
      Maks. °CDB 46
  Grejanje Spolja Min. °CWB -15
      Maks. °CWB 18
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 59
  Grejanje dBA 60
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 46
  Grejanje Nom. dBA 47
Rashladno sredstvo Type   R-410A
  Punjenje kg 2.0
  Količina TCO2Eq 4.2
  GWP   2,087.5
Povezivanje cevi Liquid Količina   3
    OD mm 6.35
  Gas Količina   2
    OD mm 9.52
  Ispusni otvor OD mm 16 (unutrašnji prečnik priključne cevi)
  Gas 2 Količina   1
    OD mm 12.7
  Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za dužinu cevovoda preko 30m)
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 15
    IU - IU Maks. m 7.5
  Termoizolacija   Cevi i za tečnost i za gas
  Ukupna duћina cevi Sistem Aktuelno m 50
Capacity control Method   Sa invertorskom regulacijom
Ulje za hlađenje Zapremina punjenja l 0.65
  Tip   FVC50K
Standardni pribor Priručnik za instalaciju 1
  čep ispusnog otvora 1
  Redukcioni sklop 1
  Ploča za podešavanje pravca vazduha 1
Power supply Ime   V1
  Faza   1~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 230
Struja Napon pokretanja Hlađenje A 6.2
    Grejanje A 6.2
Ћičani spojevi For power supply Remark   3 za napajanje, 4 za ožičavanje između jedinica (zajedno sa uzemljenjem)
Struja - 50Hz Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 20
Beleške Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m
  Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 7,5m
  Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte