4MXS68F3V1B2
Oplata Colour   Boja slonovače
Dimenzije Uređaj Visina mm 735
    širina mm 936
    Dubina mm 300
  Spakovani uređaj Visina mm 797
    širina mm 992
    Dubina mm 390
Weight Uređaj kg 58
  Spakovani uređaj kg 63
Izmenjivač toplote Dužina mm 845
  Redovi Količina   2
  Nagib rebra mm 1.60
  Faze Količina   32
  Tube type   Hi-XA (8)
  Rebro Type   WF rebro
    Obrada   Antikorozivna zaštita
Ventilator Tip   Ventilator sa elisom
  Brzina protoka vazduha Hlađenje Visok m³/min 52.7
      Visok cfm 1,861
      Nom. m³/min 49.4
      Nom. cfm 1,744
      Nizak m³/min 43.5
      Nizak cfm 1,536
    Grejanje Visok m³/min 46.4
      Visok cfm 1,638
      Nom. m³/min 44.5
      Nom. cfm 1,571
      Nizak m³/min 16.3
      Nizak cfm 576
  Potrošnja električne energije Hlađenje Visok W 70
      Nizak W 36
      Standardno W 58
    Grejanje Visok W 55
      Nizak W 10
      Standardno W 48
Motor ventilatora Model   KFD-380-50-8C
  Izlaz W 53.00
  Brzina Hlađenje Visok o/min 840
      Nom. o/min 790
      Nizak o/min 700
    Grejanje Visok o/min 780
      Nom. o/min 750
      Nizak o/min 300
  Radna struja Hlađenje Nizak A 0.10
      Standardno A 0.16
      Visok A 0.20
    Grejanje Nizak A 0.03
      Standardno A 0.14
      Visok A 0.16
Kompresor Model   2YC45DXD#C
  Type   Hermetički zatvoren klatni kompresor
  Izlaz W 1,380.0
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -10
      Maks. °CDB 46
  Grejanje Spolja Min. °CWB -15
      Maks. °CWB 18
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 61
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 48
  Grejanje Nom. dBA 49
Rashladno sredstvo Type   R-410A
  Punjenje kg 2.6
  Količina TCO2Eq 5.4
  GWP   2,087.5
Povezivanje cevi Liquid Količina   4
    OD mm 6.35
  Gas Količina   2
    OD mm 9.52
  Ispusni otvor OD mm 16 (unutrašnji prečnik priključne cevi)
  Gas 2 Količina   2
    OD mm 12.7
  Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 25
  Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (za dužinu cevovoda preko 30m)
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 15
    IU - IU Maks. m 7.5
  Termoizolacija   Cevi i za tečnost i za gas
  Ukupna duћina cevi Sistem Aktuelno m 60
Capacity control Method   Sa invertorskom regulacijom
Ulje za hlađenje Zapremina punjenja l 0.65
  Tip   FVC50K
Standardni pribor Priručnik za instalaciju 1
  čep ispusnog otvora 1
  Redukcioni sklop 1
Power supply Ime   V1
  Faza   1~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 230
Struja Napon pokretanja Hlađenje A 8.3
    Grejanje A 8.3
Ћičani spojevi For power supply Remark   3 za napajanje, 4 za ožičavanje između jedinica (zajedno sa uzemljenjem)
Struja - 50Hz Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 20
Beleške Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5m
  Grejanje: unutrašnja temp. 20°CDB; spoljna temp. 7°CDB, 6°CWB; odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m
  Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte