CYQS150DK80CSN CYQS150DK80CBN CYQS200DK100CSN CYQS200DK100CBN CYQS250DK140CSN CYQS250DK140CBN
Kapacitet grejanja Brzina 2 kW 7.1 (1) 7.1 (1) 9.2 (1) 9.2 (1) 12.7 (1) 12.7 (1)
  Brzina 3 kW 9.0 (1) 9.0 (1) 11.6 (1) 11.6 (1) 16.2 (1) 16.2 (1)
Delta T Brzina 2 K 17 (1) 17 (1) 17 (1) 17 (1) 18 (1) 18 (1)
  Brzina 3 K 15 (1) 15 (1) 15 (1) 15 (1) 16 (1) 16 (1)
Apsorbovana snaga Samo ventilator Nom. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
  Grejanje Nom. kW 0.35 0.35 0.46 0.46 0.58 0.58
Širina vrata Maks. m 1.5 1.5 2.0 2.0 2.5 2.5
Visina vrata Maks. m 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4) 2.3 (2), 2.15 (3), 2.0 (4)
Dimenzije Uređaj Visina mm 270 270 270 270 270 270
    širina mm 1,500 1,500 2,000 2,000 2,500 2,500
    Dubina mm 821 821 821 821 821 821
  Spakovani uređaj Visina mm 760 760 760 760 760 760
    širina mm 1,630 1,630 2,130 2,130 2,630 2,630
    Dubina mm 630 630 680 680 680 680
Weight Uređaj kg 83 83 102 102 129 129
  Spakovani uređaj kg 103 103 139 139 182 182
Oplata Colour   RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9006 RAL9010
  Materijal   Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim
Required ceiling void >-=-mm mm 420 420 420 420 420 420
Ventilator Brzina protoka vazduha Grejanje Brzina 2 m³/h 1,235 (1) 1,235 (1) 1,646 (1) 1,646 (1) 2,058 (1) 2,058 (1)
      Brzina 3 m³/h 1,746 (1) 1,746 (1) 2,328 (1) 2,328 (1) 2,910 (1) 2,910 (1)
Rashladno sredstvo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Regulacija   Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Brzina 2 dBA 39 (1) 39 (1) 40 (1) 40 (1) 41 (1) 41 (1)
    Brzina 3 dBA 49 (1) 49 (1) 50 (1) 50 (1) 51 (1) 51 (1)
Povezivanje cevi Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas OD mm 16.0 16.0 16.0 16.0 19.0 19.0
Filter za vazduh Type   Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem
Potreban pribor (poručuje se posebno) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52)
Power supply Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230
Naponski opseg Min. % 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240
Struja Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 16 16 16 16 16 16
  Amperaža punog opterećenja (MSC) Motor ventilatora A 1.26 1.26 1.68 1.68 2.10 2.10
Beleške Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)
  Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima
  Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem
  Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište
  Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m)
  Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice
  Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte