CYVL100DK125RSC CYVL100DK125RBC CYVL150DK200RBC CYVL150DK200RSC CYVL250DK250RBC CYVL200DK250RBC CYVL200DK250RSC CYVL250DK250RSC
Kapacitet grejanja Brzina 1 kW 9.9 9.9 14.9 14.9 20.9 19.1 19.1 20.9
  Brzina 2 kW 11.9 11.9 17.9 17.9 24.6 22.8 22.8 24.6
  Brzina 3 kW 15.6 15.6 23.3 23.3 31.1 29.4 29.4 31.1
Delta T Brzina 1 K 19 19 19 19 16 18 18 16
  Brzina 2 K 17 17 17 17 14 17 17 14
  Brzina 3 K 15 15 15 15 12 14 14 12
Apsorbovana snaga Samo ventilator Nom. kW 0.75 0.75 1.13 1.13 1.88 1.50 1.50 1.88
  Grejanje Nom. kW 0.75 0.75 1.13 1.13 1.88 1.50 1.50 1.88
Širina vrata Maks. m 1.0 1.0 1.5 1.5 2.5 2.0 2.0 2.5
Visina vrata Maks. m 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4) 3.0 (2), 2.75 (3), 2.5 (4)
Dimenzije Uređaj Visina mm 370 370 370 370 370 370 370 370
    širina mm 1,048 1,048 1,548 1,548 2,548 2,048 2,048 2,548
    Dubina mm 745 745 745 745 745 745 745 745
  Spakovani uređaj Visina mm 990 990 990 990 990 990 990 990
    širina mm 1,630 1,630 1,630 1,630 2,630 2,130 2,130 2,630
    Dubina mm 630 630 630 630 680 680 680 680
Weight Uređaj kg 83 83 141 141 196 155 155 196
  Spakovani uređaj kg 99 99 162 162 250 193 193 250
Oplata Colour   RAL9006 RAL9016 RAL9016 RAL9006 RAL9016 RAL9016 RAL9006 RAL9006
  Materijal   Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim Elektrogalvanizovani čelični lim
Required ceiling void >-=-mm mm 520 520 520 520 520 520 520 520
Ventilator Brzina protoka vazduha Grejanje Brzina 1 m³/h 1,591 (1) 1,591 (1) 2,387 (1) 2,387 (1) 3,978 (1) 3,182 (1) 3,182 (1) 3,978 (1)
      Brzina 2 m³/h 2,056 (1) 2,056 (1) 3,084 (1) 3,084 (1) 5,140 (1) 4,112 (1) 4,112 (1) 5,140 (1)
      Brzina 3 m³/h 3,100 (1) 3,100 (1) 4,650 (1) 4,650 (1) 7,750 (1) 6,200 (1) 6,200 (1) 7,750 (1)
Rashladno sredstvo Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Regulacija   Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil Elektronski ekspanzioni ventil
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Brzina 1 dBA 36 (1) 36 (1) 38 (1) 38 (1) 40 (1) 39 (1) 39 (1) 40 (1)
    Brzina 2 dBA 43 (1) 43 (1) 45 (1) 45 (1) 47 (1) 46 (1) 46 (1) 47 (1)
    Brzina 3 dBA 53 (1) 53 (1) 54 (1) 54 (1) 57 (1) 56 (1) 56 (1) 57 (1)
Povezivanje cevi Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas OD mm 16.0 16.0 19.0 19.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Filter za vazduh Type   Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem Filter G1, čisti se usisivačem
Potreban pribor (poručuje se posebno) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52) Daikin-ov žičani dalljinski upravljač (BRC1E52A/B or BRC1D52)
Stavka Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m Nisko-naponski kabl 1x25m + 2x5m
Power supply Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230
Naponski opseg Min. % 224 224 224 224 224 224 224 224
  Maks. % 240 240 240 240 240 240 240 240
Struja Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
  Amperaža punog opterećenja (MSC) Motor ventilatora A 3.03 3.03 4.55 4.55 7.58 6.07 6.07 7.58
Beleške Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije) Nivo instalacije B: za više informacija o standardnom podešavanju pogledajte u knjižici sa podacima priručnika za instalaciju (dostupan je samo jedan nivo instalacije)
  Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima Pogodni uslovi: pokriven trgovački centar ili ulaz za okretnim vratima
  Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem Normalni uslovi: malo direktnog vetra, bez otvorenih vrata preko puta, zgrada samo sa prizemljem
  Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište Nepogodni uslovi: položaj na uglu na trgu, više spratova i otvoreno stepenište
  Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m) Nivo zvučnog pritiska (na 3m)
  Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice Priključci za cevi i kablove nalaze se na gornjoj strani jedinice
  Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte