Specifications Table for EKCBH-BBV3

EKCBH008BBV3
Dimenzije Uređaj Visina mm 390
    širina mm 412
    Dubina mm 100
    Dubina sa daljinskim upravljačem na prednjoj ploči mm 120
Težina Uređaj kg 6
Radni opseg Indoor installation Ambient Min. °CDB 4
      Max. °CDB 35
Pomoćni grejač Napajanje električnom energijom Faza   1~, 3~
    Frekvencija Hz 50
    Napon V 230, 400
Beleške Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.
  U zavisnosti od prioriteta rezervnog grejača, komplet EKMBUH* rezervnog grejača i pomoćni grejač mogu, ali ne moraju da funkcionišu istovremeno.
  Za dodatne informacije, pogledajte EBHQ* priručnik za instalaciju; za podatke o kompletu rezervnog grejača, pogledajte EKMBUH* priručnik
  Žičani spojevi: odaberite prečnik i tip u skladu sa lokalnim propisima. Za dodatne informacije o opsegu napona i struje, pogledajte EBHQ* priručnik za instalaciju
  Izvor napajanja se odnosi respektivno na kombinaciju sa EKHW*V3 i EKHW*Z2.