Specifications Table for EKCBX-BBV3

EKCBX008BBV3
Casing Boja   Metalno siva
  Material   Galvanizovana čelična ploča premazana
Dimenzije Uređaj Visina mm 390
    širina mm 412
    Dubina mm 100
    Dubina sa daljinskim upravljačem na prednjoj ploči mm 120
  Spakovani uređaj Visina mm 435
    širina mm 460
    Dubina mm 136
Težina Uređaj kg 6
  Spakovani uređaj kg 6.5
Pakovanje Materijal   Karton_, EPS
  Težina kg 0.5
Radni opseg Indoor installation Ambient Min. °CDB 4
      Max. °CDB 35
Pomoćni grejač Napajanje električnom energijom Faza   1~, 3~
    Frekvencija Hz 50
    Napon V 230, 400
  Opseg napona Min. % -10
    Maks. % 10
  Struja Maksimalna radna struja A 13, 7.5
Wiring connections Žičani spojevi Količina   2
    Tip kablova   žica uključena kod opcije EKHWS*
  Žičani spojevi Količina   8
    Vrsta žica   Žica isporučena sa EKCB
  Žičani spojevi Količina   8
    Vrsta žica   Žica isporučena sa EKCB
  Žičani spojevi Količina   8
    Vrsta žica   Žica isporučena sa EKCB
  Žičani spojevi Količina   8
    Vrsta žica   Žica isporučena sa EKCB
  Za izvor napajanja kompresorske komponente Primedba   Za detaljne inforčacije, pogledajte šematski prikaz ožičenja.
Beleške Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.
  U zavisnosti od prioriteta rezervnog grejača, komplet EKMBUH* rezervnog grejača i pomoćni grejač mogu, ali ne moraju da funkcionišu istovremeno.
  Za dodatne informacije, pogledajte EBHQ* priručnik za instalaciju; za podatke o kompletu rezervnog grejača, pogledajte EKMBUH* priručnik
  Žičani spojevi: odaberite prečnik i tip u skladu sa lokalnim propisima. Za dodatne informacije o opsegu napona i struje, pogledajte EBHQ* priručnik za instalaciju
  Izvor napajanja se odnosi respektivno na kombinaciju sa EKHW*V3 i EKHW*Z2.