Sekventni kontroler

EKCC-W

EKCC-W

Karakteristike proizvoda

  • Sekvencijalni regulator omogućava nadgledanje preciznih grejnih zahteva celokupnog sistema grejanja.
  • Velika efikasnost, zahvaljujući kaskadnom radu uređaja sa funkcijom smanjenja energetske potrošnje
  • Kontrola rada čitave fabrike pomoću jednog jedinog upravljača, pa čak i daljinska kontrola putem interneta

Tehničke informacije

Dokumentacija