Specifications Table for EKHVMRD-AB

EKHVMRD50ABV1 EKHVMRD80ABV1
Kapacitet grejanja Nom. kW 5.60 (2) 9.00 (2)
Casing Boja   Metalno siva Metalno siva
  Material   Plastificirani lim Plastificirani lim
Dimenzije Uređaj Visina mm 705 705
    širina mm 600 600
    Dubina mm 695 695
  Spakovani uređaj Visina mm 860 860
    širina mm 680 680
    Dubina mm 800 800
Težina Uređaj kg 92 92
  Spakovani uređaj kg 103 103
Pakovanje Materijal   EPS, Karton, MDF, Drvo (paleta), Metal EPS, Karton, MDF, Drvo (paleta), Metal
  Težina kg 9 9
Izmenjivač toplote na strani rashladne tečnosti Tip   Pločasti izmenjivač toplote Pločasti izmenjivač toplote
  Količina   1 1
  Ploče Količina   66 66
  Materijal   AISI 316 AISI 316
  Izolacioni materijal   Senzorski Senzorski
Pump Type   Motor na jednosmernu struju_ Motor na jednosmernu struju_
  Br. brzina   Sa invertorskom regulacijom Sa invertorskom regulacijom
  Nominalni ESP uređaj Grejanje kPa 84.9 (3) 69.2 (3)
Izmenjivač toplote tečne faze Brzina proticanja vode Min. l/min 5.0 5.0
    Grejanje Nom. l/min 16.1 (3) 25.8 (3)
  Grejanje Tip   Pločasti izmenjivač toplote Pločasti izmenjivač toplote
    Količina   1 1
    Ploče Količina   72 72
    Materijal   AISI 316 AISI 316
    Zapremina vode l 2.2 2.2
    Izolacioni materijal   Tip sa filcanom penom Tip sa filcanom penom
Ekspanzioni sud Grejanje Zapremina l 7 7
  Maks. pritisak vode bara 3 3
  Pretpritisak bara 1 1
Filter za vodu Prečnik perforacija mm 1.0 1.0
  Materijal   Mesing Mesing
Kaskadni kompresor Količina   1 1
  Motor Tip   Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
    Način pokretanja   Inverterski kompresor Inverterski kompresor
Vodeno kolo Piping connections diameter inča G 1" (ženski) G 1" (ženski)
  Cevi inča 1" 1"
  Sigurnosni ventil bara 3 3
  Manometar   Da Da
  Ispusni ventil / napojni ventil   Da Da
  Zaustavni ventil   Da Da
  Odzračni ventil   Da Da
  Sistem za zagrevanje vode Zapremina vode Maks. l 200 200
      Min. l 20 20
Rashladno sredstvo Tip   R-134a R-134a
  Punjenje kg 2.0 2.0
Kolo rashladne tečnosti Prečnik cevi gasovite faze mm 12.7 12.7
  Prečnik cevi usisne faze mm 15.9 15.9
  Prečnik cevi tečne faze mm 9.5 9.5
  Strana visokog pritiska Predviđeni pritisak bara 38 38
Ulje za hlađenje Zapremina punjenja l 0.75 0.75
  Type   FVC50K FVC50K
Nivo zvučnog pritiska Nom. dBA 40 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7) 42 (4), 43 (5), 0 (6), 0 (7)
  Noćni tihi režim Novo 1 dBA 38 (4), 0 (7), 0 (6) 38 (4), 0 (7), 0 (6)
Radni opseg Grejanje Spolja Min. °C -15 -15
      Maks. °C 20 20
    Vodeno kolo Min. °C 25 (8) 25 (8)
      Maks. °C 80 (8) 80 (8)
  Sanitarna topla voda Spolja Min. °CDB -15 -15
      Maks. °CDB 35 35
    Vodeno kolo Min. °C 45 (8) 45 (8)
      Maks. °C 75 (8) 75 (8)
Mesto instalacije Unutrašnji Unutrašnji
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
  Naponski opseg Min. % -10 -10
    Maks. % 6 6
Struja Zmax Tekst Ω 0.46, Pogledajte napomenu 9, Pogledajte napomenu 10, Pogledajte napomenu 11 0.46, Pogledajte napomenu 9, Pogledajte napomenu 10, Pogledajte napomenu 11
  Minimum Ssc value kVa 1459, Pogledajte napomenu 12 1459, Pogledajte napomenu 12
  Maksimalna radna struja Grejanje A 16.5 16.5
  Osigurači koji se preporučuju A 20 20
Više stanova ili kancelarija Izvor napajanja Napon V 24 24
    Naponski opseg Min. % -20 -20
      Maks. % 20 20
  Struja Maksimalna radna struja A 1 1
    Preporuиena veliиina A 3.15 3.15
Wiring connections For power supply Quantity   2G 2G
    Tip kablova   Odaberite prečnik i tip u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima Odaberite prečnik i tip u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima
  Instalacije za napajanje strujom sa korisnom stopom kWh Količina   2G+2G 2G+2G
    Tip kablova   Odaberite prečnik i tip u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima Odaberite prečnik i tip u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima
  Za napajanje više stanara Količina   2G 2G
    Napomena   Odaberite prečnik i tip u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima Odaberite prečnik i tip u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima
  Za povezivanje sa spoljašnjim uređajem Količina   2 2
    Napomena   F1 + F2 F1 + F2
Power supply intake I unutrašnja i spoljna jedinica I unutrašnja i spoljna jedinica
Beleške Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB
  EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C spoljni uslovi: 7 °CDB/6 °CWB EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C spoljni uslovi: 7 °CDB/6 °CWB
  Za vodu Dt 5°C Za vodu Dt 5°C
  Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃ Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃
  Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃ Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃
  Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini. Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini.
  EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode
  Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
  U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax
  Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A. Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A.
  Zsys: impedanca sistema Zsys: impedanca sistema
  Struja kratkog spoja Struja kratkog spoja