Vazdušno hlađeni višestruki pužni sa toplotnom pumpom - visoka efikasnost, standardni nivo zvuka

EWYQ-G-XS

EWYQ-G-XS

Karakteristike proizvoda

  • Jedno kolo rashladnog fluida (2 pužna kompresora) sa jednim isparivačem
  • Kompaktan dizajn
  • Moguća delimična i potpuna rekuperacija toplote
  • Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
  • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa

Prednosti

  • Pužni kompresor

    Pužni kompresor

    Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Uputstvo za instalaciju
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Deklaracija
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.