FWF02B7FV1B FWF02B5FV1B FWF03B7FV1B FWF03B5FV1B FWF05B7FV1B FWF04B7FV1B FWF05B5FV1B FWF04B5FV1B
Apsorbovana snaga High W 67 67 62 62 93 74 93 74
  Low W 60 60 55 55 66 55 66 55
  Superefikasan W 74 74 74 74 121 94 121 94
Dimenzije Uređaj Visina mm 285 285 285 285 285 285 285 285
    širina mm 575 575 575 575 575 575 575 575
    Dubina mm 575 575 575 575 575 575 575 575
Weight Uređaj kg 19 19 20 20 20 20 20 20
Oplata Materijal   Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča Galvanizovana čelična ploča
Izmenjivač toplote Tip   Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi) Spirala sa ukrљtenim rebrima (viљestruka lamelna rebra i ravne cevi)
  Redovi Količina   2 2 3 3 3 3 3 3
  Otvor prazne cevne rešetke Količina   4 4 0 0 0 0 0 0
  Prednja povrљina - dimenzije Hlađenje 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269
    Grejanje 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201
  Nagib rebra mm 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  Unutraљnja duћina Hlađenje mm 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253
    Grejanje mm 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
  Spoljna dužina Hlađenje mm 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310
    Grejanje mm 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196
  Passes Quantity Hlađenje   5 5 5 5 5 5 5 5
      Grejanje   3 3 4 4 4 4 4 4
  Faze Hlađenje   10 10 10 10 10 10 10 10
    Grejanje   6 6 8 8 8 8 8 8
Ventilator Tip   Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator Turbo ventilator
  Količina   1 1 1 1 1 1 1 1
  Brzina protoka vazduha Low m³/h 318 318 300 300 390 300 390 300
    Medium m³/h 390 390 366 366 612 456 612 456
    High m³/h 468 468 438 438 822 618 822 618
Motor ventilatora Model   QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M QTS32C15M
  Izlaz W 55 55 55 55 55 55 55 55
  Brzina Koraci   3 3 3 3 3 3 3 3
Insulation material Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena Polistirenska/polietilenska pena
Nivo zvučnog pritiska Nizak dBA 26 26 27 27 32 27 32 27
  Visok dBA 27 27 29 29 41 35 41 35
  Superefikasan dBA 31 31 33 33 47 42 47 42
Dozvoljena temperatura vode Maks. °C 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4) 70 (4)
  Min. °C 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4) 5 (4)
Povezivanje cevi Voda Uvod   3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj)
    Odvod   3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj) 3/4" BSP (ženski navoj)
  Ispusni otvor OD mm VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20) VP20 (Spoljni preč.26, Unutrašnji preč. 20)
Kontrolni sistemi Infracrveni daljinski upravljač (2)   BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531 BRC7E530, BRC7E531
  Infracrveni daljinski upravljač   BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7 BRC315D7
Kapacitet hlađenja Osetni kapacitet Visok kW 1.3 (1) 1.3 (1) 1.3 (1) 1.3 (1) 2.3 (1) 1.7 (1) 2.3 (1) 1.7 (1)
    Nizak kW 1.1 (1) 1.1 (1) 1.0 (1) 1.0 (1) 1.5 (1) 1.0 (1) 1.5 (1) 1.0 (1)
    Superefikasan kW 1.5 (1) 1.5 (1) 1.7 (1) 1.7 (1) 3.3 (1) 2.4 (1) 3.3 (1) 2.4 (1)
  Ukupan kapacitet Visok kW 1.7 (1) 1.7 (1) 2.3 (1) 2.3 (1) 3.5 (1) 2.8 (1) 3.5 (1) 2.8 (1)
    Nizak kW 1.4 (1) 1.4 (1) 1.8 (1) 1.8 (1) 2.6 (1) 1.8 (1) 2.6 (1) 1.8 (1)
    Superefikasan kW 2.0 (1) 2.0 (1) 2.7 (1) 2.7 (1) 4.5 (1) 3.5 (1) 4.5 (1) 3.5 (1)
Kapacitet grejanja 4-cevni Visok kW 3.1 (3) 3.1 (3) 3.3 (3) 3.3 (3) 4.8 (3) 3.9 (3) 4.8 (3) 3.9 (3)
    Nizak kW 2.3 (3) 2.3 (3) 2.8 (3) 2.8 (3) 3.5 (3) 2.8 (3) 3.5 (3) 2.8 (3)
    Superefikasan kW 3.9 (3) 3.9 (3) 3.8 (3) 3.8 (3) 6.1 (3) 4.9 (3) 6.1 (3) 4.9 (3)
Nivo zvučne snage Visok dBA 40 40 42 42 51 46 51 46
  Nizak dBA 36 36 38 38 44 41 44 41
  Superefikasan dBA 44 44 46 46 57 52 57 52
Pad pritiska vode Hlađenje Procenjen kPa 6 6 13 13 33 21 33 21
  Grejanje Procenjen kPa 12 12 6 6 13 9 13 9
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Beleške Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C Hlađenje: vazduh 27°CDB, 19°CWB; ulazeća voda 7°C; izlazeća voda 12°C
  Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C Grejanje: 4-cevno: vazduh 20°CDB; ulazeća voda 70°C; izlazeća voda 60°C
  Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti Ne dozvoliti da voda temperature niže od 5°C ili više od 50°/70°C uđe u uređaj, to može da ga ošteti
  Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju Visina uključuje i prekidačku kutiju