Skriveni plafonski uređaj sa visokim ESP

FXMQ-P7

ESP do 200, idealan za velike prostore

FXMQ-P7

Karakteristike proizvoda

  • Mogućnost promene ESP putem žičanog daljinskog upravljača omogućava optimizaciju količine dovedenog vazduha
  • High external static pressure up to 200Pa facilitates extensive duct and grille network
  • Uređaj je diskretno sakriven u zidu: vide se samo usisne i izduvne rešetke
  • Smanjena potrošnja električne energije, zahvaljujući specijalno koncipiranom motoru ventilatora sa jednosmernom strujom (DC)
  • Fleksibilna montaža, jer smer usisavanja vazduha može da se promeni iz zadnjeg u donje usisavanje
  • Unos svežeg vazduha je ugrađen u isti sistem, čime se smanjuju troškovi montaže jer dodatni uređaj za ventilaciju nije potreban
  • Standardno ugrađena odvodna pumpa sa 625mm podignutim odvodom povećava fleksibilnost i skraćuje vreme montaže

Prednosti

  • Više stanova ili kancelarija

    Više stanova ili kancelarija

    Glavni izvor napajanja unutrašnjeg uređaja može da se isključi pri napuštanju hotela ili kancelarije.

  • Inverter

    Inverter

    Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

  • Rad kod napuštanja kuće

    Rad kod napuštanja kuće

    U toku odsustva, održava unutrašnju temperaturu na određenom udobnom nivou, čime štedi i struju

  • Samo ventilator

    Samo ventilator

    Jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja.

  • Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje

    Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje

    Automatski bira potrebnu režim hlađenja ili grejanja da bi se postigla podešena temperatura.

  • Koraci brzine rada ventilatora

    Koraci brzine rada ventilatora (3 koraka)

    Omogućuje biranje naviše do datog broja brzina ventilatora.

  • Suvi program

    Suvi program

    Omogućuje sniženje nivoa vlažnosti bez promena u sobnoj temperaturi.

  • Filter za vazduh

    Filter za vazduh

    Uklanja mikroskopske čestice prašine iz vazduha da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom.

  • Programator na nedeljnoj bazi

    Programator na nedeljnoj bazi

    Može da se podesi da započne grejanje ili hlađenje u bilo koje vreme, na dnevnoj ili na nedeljnoj bazi

  • Infracrveni daljinski upravljač

    Infracrveni daljinski upravljač

    Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj iz daljine.

  • Žičani daljinski upravljač

    Žičani daljinski upravljač

    Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj.

  • Centralizovana regulacija

    Centralizovana regulacija

    Startuje, zaustavlja i reguliše nekoliko klima uređaja sa jedne centralne tačke.

  • Automatsko restartovanje

    Automatsko restartovanje

    Uređaj se nakon nestanka struje automatski restartuje na istim postavkama.

  • Samo-dijagnoza

    Samo-dijagnoza

    Pojednostavljuje održavanje ukazivanjem na greške u sistemu ili na anomalije u radu.

  • Komplet za ispusnu pumpu

    Komplet za ispusnu pumpu (Standardno)

    Olakšava odliv kondenzata iz unutrašnje jedinice.

Tehničke informacije

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik
Uputstvo za instalaciju
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Deklaracija