Specifications Table for JEHSCU-CM1

JEHSCU0200CM1 JEHSCU0250CM1 JEHSCU0300CM1
Kapacitet rashlade Srednja temperatura R-134a Nom. kW 2.13    
    R-404A Nom. kW 3.77 4.27 5.29
    R-407A Nom. kW 3.48 4.09  
    R-407F Nom. kW 3.33 3.82 4.63
Ulazna snaga Srednja temperatura R-134a Nom. kW 1.11    
    R-404A Nom. kW 1.57 2.00 2.62
    R-407A Nom. kW 1.60 1.99  
    R-407F Nom. kW 1.74 2.09 2.66
COP Medium temperature R-134a   1.92    
    R-404A   2.40 2.14 2.02
    R-407A   2.18 2.06  
    R-407F   1.92 1.83 1.74
Godišnja potrošnja el. energije Q R-404A Te -10°C kWh/god.     12,093
Sezonski koeficijent energetskog učinka SEPR R-404A Te -10°C     2.69
Parametri pri punom opterećenju i temp. okruženja 32°C (Tačka A) R-134a Te -10°C Nominalni kapacitet hlađenja (PA) kW 2.13    
      Nominalna apsorbovana snaga (DA) kW 1.11    
      Nominalni COP (COPA)   1.92    
  R-404A Te -10°C Nominalni kapacitet hlađenja (PA) kW 3.77 4.27 5.29
      Nominalna apsorbovana snaga (DA) kW 1.57 2.00 2.62
      Nominalni COP (COPA)   2.40 2.14 2.02
  R-407A Te -10°C Nominalni kapacitet hlađenja (PA) kW 3.48 4.09  
      Nominalna apsorbovana snaga (DA) kW 1.60 1.99  
      Nominalni COP (COPA)   2.18 2.06  
  R-407F Te -10°C Nominalni kapacitet hlađenja (PA) kW 3.33 3.82 4.63
      Nominalna apsorbovana snaga (DA) kW 1.74 2.09 2.66
      Nominalni COP (COPA)   1.92 1.83 1.74
Parametri pri punom opterećenju i temp. okruženja 25°C R-134a Te -10°C Kapacitet hlađenja (P2) kW 2.25    
      Apsorbovana snaga (D2) kW 1.02    
      Deklarisani COP (COP2)   2.21    
  R-404A Te -10°C Kapacitet hlađenja (P2) kW 4.03 4.57  
      Apsorbovana snaga (D2) kW 1.44 1.70  
      Deklarisani COP (COP2)   2.80 2.69  
  R-407A Te -10°C Kapacitet hlađenja (P2) kW 3.72 4.35  
      Apsorbovana snaga (D2) kW 1.43 1.79  
      Deklarisani COP (COP2)   2.61 2.44  
  R-407F Te -10°C Kapacitet hlađenja (P2) kW 3.68 4.26 5.09
      Apsorbovana snaga (D2) kW 1.50 1.83 2.31
      Deklarisani COP (COP2)   2.46 2.33 2.21
Parametri pri punom opterećenju i temp. okruženja 43°C R-134a Te -10°C Kapacitet hlađenja (P3) kW 1.87    
      Apsorbovana snaga (D3) kW 1.32    
      Deklarisani COP (COP3)   1.42    
  R-404A Te -10°C Kapacitet hlađenja (P3) kW 3.20 3.58 4.42
      Apsorbovana snaga (D3) kW 1.91 2.46 3.21
      Deklarisani COP (COP3)   1.68 1.46 1.38
Casing Boja   Svetlosiva Svetlosiva Svetlosiva
Dimenzije Uređaj Visina mm 662 662 662
    širina mm 1,101 1,101 1,101
    Dubina mm 444 444 444
Težina Uređaj kg 70 72 74
Fan Type   Aksijalni Aksijalni Aksijalni
Rashladno sredstvo Tip   R-134a R-404A R-404A
  Type 2   R-404A R-407A R-407F
  Type 3   R-407A R-407F R448A
  Type 4   R-407F R-448A R-449A
  Type 5   R-448A R-449A  
  GWP   1,430 3,922 3,922
  GWP Tip 2   3,922 2,107 2,107
  GWP Tip 3   2,107 1,825 1,387
  GWP Tip 4   1,825 1,387 1,397
  GWP Tip 5   1,387 1,397  
Power supply Faza   1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50
  Napon V 230 230 230
Beleške (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C
  (2) - Nivo zvučnog pritiska se meri na 10 m u gluvoj komori (2) - Nivo zvučnog pritiska se meri na 10 m u gluvoj komori (2) - Nivo zvučnog pritiska se meri na 10 m u gluvoj komori
  (3) - Njegovo funkcionisanje se bazira na fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte (3) - Njegovo funkcionisanje se bazira na fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte (3) - Njegovo funkcionisanje se bazira na fluorisanim gasovima sa efektom staklene bašte