Refnet spojnica

VRV - KHRQM22M20T

KHRQM22M20T

Karakteristike proizvoda

  • Dimenzije priključka za VRV sistem toplotne pumpe u metričkim jedinicama
  • Za indeks kapaciteta manji od 200
  • Specijalno koncipirano u cilju optimizacije protoka rashladnog fluida

Dokumentacija

Traženi dokument nije pronađen.