Refnet glavna cev

VRV - KHRQM22M29H

KHRQM22M29H

Karakteristike proizvoda

  • Dimenzije priključka za VRV sistem toplotne pumpe u metričkim jedinicama
  • Za indeks kapaciteta manji od 290
  • Specijalno koncipirano u cilju optimizacije protoka rashladnog fluida

Dokumentacija

Traženi dokument nije pronađen.