Zamena za VRV

VRVIII-Q - RQYQ-P

RQYQ-P

Karakteristike proizvoda

  • Pristupačna cena i brza zamena - samo spoljna i unutrašnja jedinica se menjaju. Skoro nikakve prepravke nisu potrebne unutar zgrade.
  • Na efikasnosti može da se dobije više od 40%, kako zbog napredne tehnologije toplotne pumpe tako i zbog efikasnijeg rashladnog fluida R-410A
  • Moguće je dodati unutrašnje jedinice i time povećati kapacitet bez promene cevi rashladnog fluida
  • Jednostavnija i kraća montaža u poređenju sa montiranjem novog sistema, jer nije neophodno menjati cevi rashladnog fluida
  • Mogućnost otklanjanja raznih faza zamene zahvaljujući modularnoj konstrukciji sistema VRV
  • Automatsko čišćenje cevi za rashladni fluid obezbeđuje čist cevovod, čak i u slučaju kvara kompresora
  • Jedinstveno automatsko punjenje rashladnog fluida uklanja potrebu za preračunavanjem potrebne zapremine rashladnog fluida i omogućuje bezbednu zamenu konkurentskog materijala
  • Naš i-Net servis održava vaš sistem u vrhunskoj formi: Nadgledanje 24/7 - zbog maksimalne efikasnosti, produženog veka trajanja, hitne servisne podrške zahvaljujući mogućnosti predviđanja kvara i neposrednom uvidu u rad i način korišćenja sistema

Tehničke informacije

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik