RRLQ011CAW1 RRLQ014CAW1 RRLQ016CAW1
Oplata Colour   Boja slonovače Boja slonovače Boja slonovače
  Materijal   Galvanizovana čelična ploča premazana Galvanizovana čelična ploča premazana Galvanizovana čelična ploča premazana
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,345 1,345 1,345
    širina mm 900 900 900
    Dubina mm 320 320 320
  Spakovani uređaj Visina mm 1,524 1,524 1,524
    širina mm 980 980 980
    Dubina mm 420 420 420
Weight Uređaj kg 114 114 114
  Spakovani uređaj kg 129 129 129
Pakovanje Material   Drvo, Karton_, EPS, PE (veze) Drvo, Karton_, EPS, PE (veze) Drvo, Karton_, EPS, PE (veze)
  Težina kg 15 15 15
Izmenjivač toplote Dužina mm 857 857 857
  Redovi Količina   2 2 2
  Nagib rebra mm 1.4 1.4 1.4
  Passes Quantity   7 7 7
  Područje lica 1.131 1.131 1.131
  Faze Količina   60 60 60
  Otvor prazne cevne rešetke Količina   0 0 0
  Tube type   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
  Rebro Type   WF rebro WF rebro WF rebro
    Obrada   Antikorozivno dejstvo (PE) Antikorozivno dejstvo (PE) Antikorozivno dejstvo (PE)
Ventilator Tip   Ventilator sa elisom Ventilator sa elisom Ventilator sa elisom
  Količina   2 2 2
  Pravac ispusta   Horizontalno Horizontalno Horizontalno
Motor ventilatora Količina   2 2 2
  Model   Motor na jednosmernu struju bez četkica Motor na jednosmernu struju bez četkica Motor na jednosmernu struju bez četkica
  Izlaz W 70 70 70
  Pogon   Direktan prenos Direktan prenos Direktan prenos
  Brzina Koraci   8 8 8
    Grejanje Nom. o/min 740 750 760
    Hlađenje Nom. o/min 780 780 780
Kompresor Količina_   1 1 1
  Model   JT1G-VDYR@B2 JT1G-VDYR@B2 JT1G-VDYR@B2
  Type   Hermetički zatvoren pužni kompresor Hermetički zatvoren pužni kompresor Hermetički zatvoren pužni kompresor
  Izlaz W 2,200 2,200 2,200
  Način pokretanja   Pogon inverterom Pogon inverterom Pogon inverterom
  Motor Grejač sa karterom Izlaz W 33 33 33
Radni opseg Grejanje Min. °CWB -25 -25 -25
    Maks. °CWB 35 35 35
  Hlađenje Min. °CDB 10 10 10
    Maks. °CDB 46 46 46
  Sanitarna topla voda Min. °CDB -20 -20 -20
    Maks. °CDB 35 35 35
Nivo zvučne snage Grejanje Nom. dBA 64 64 66
  Hlađenje Nom. dBA 64 66 69
Nivo zvučnog pritiska Grejanje Nom. dBA 51 51 52
  Hlađenje Nom. dBA 50 52 54
  Noćni tihi režim Grejanje dBA 42 42 43
    Hlađenje dBA 45 45 46
Rashladno sredstvo Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Količina TCO2Eq 7.1 7.1 7.1
  Punjenje kg 3.4 3.4 3.4
  Regulacija   Ekspanzioni ventil (elektronski) Ekspanzioni ventil (elektronski) Ekspanzioni ventil (elektronski)
  Kola Količina   1 1 1
Ulje za hlađenje Tip   Daphne FVC68D Daphne FVC68D Daphne FVC68D
  Zapremina punjenja l 1.5 1.5 1.5
Povezivanje cevi Liquid Količina   1 1 1
    Tip   Spojnica sa prirubnicom Spojnica sa prirubnicom Spojnica sa prirubnicom
    OD mm 9.52 9.52 9.52
  Gas Količina   1 1 1
    Tip   Spojnica sa prirubnicom Spojnica sa prirubnicom Spojnica sa prirubnicom
    OD mm 15.9 15.9 15.9
  Ispusni otvor Količina   3 3 3
    Tip   Rupa Rupa Rupa
    OD mm 26 26 26
  Odvod 2 Količina   1 1 1
    Tip   Rupa Rupa Rupa
    OD mm 18 18 18
  Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 3 3 3
      OU - IU m 50 50 50
    Sistem Equivalent m 70 70 70
      Bez punjenja m 10 10 10
  Additional refrigerant charge kg/m Pogledati priručnik za instalaciju Pogledati priručnik za instalaciju Pogledati priručnik za instalaciju
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 30 30 30
  Termoizolacija   Cevi i za tečnost i za gas Cevi i za tečnost i za gas Cevi i za tečnost i za gas
Metod odmrzavanja Izjednačavanje pritisaka Izjednačavanje pritisaka Izjednačavanje pritisaka
Regulacija odmrzavanja Senzor spoljne temperature izmenjivača toplote Senzor spoljne temperature izmenjivača toplote Senzor spoljne temperature izmenjivača toplote
Capacity control Method   Sa invertorskom regulacijom Sa invertorskom regulacijom Sa invertorskom regulacijom
Safety devices Stavka 01   Presostat visokog pritiska Presostat visokog pritiska Presostat visokog pritiska
    02   Termozaštita motora ventilatora Termozaštita motora ventilatora Termozaštita motora ventilatora
    03   Osigurač Osigurač Osigurač
Standardni pribor Kablovske obujmice 2 2 2
  Priručnik za instalaciju 1 1 1
Power supply Ime   W1 W1 W1
  Faza   3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50 50
  Napon V 400 400 400
  Naponski opseg Min. % -10 -10 -10
    Maks. % 10 10 10
Struja Maksimalna radna struja Grejanje A 16.3 16.3 16.3
    Hlađenje A 16.3 16.3 16.3
  Recommended fuses A 20 20 20
Ћičani spojevi For power supply Remark   Pogledajte priručnik za montažu spoljašnje jedinice Pogledajte priručnik za montažu spoljašnje jedinice Pogledajte priručnik za montažu spoljašnje jedinice
  For connection with indoor Remark   Pogledajte priručnik za montažu spoljašnje jedinice Pogledajte priručnik za montažu spoljašnje jedinice Pogledajte priručnik za montažu spoljašnje jedinice
Power supply intake Samo spoljna jedinica Samo spoljna jedinica Samo spoljna jedinica
Beleške Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na određenom rastojanju od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike sredine u kojoj se vrši merenje. Za više informacija pogledajte crtež zvučnog spektra. Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na određenom rastojanju od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike sredine u kojoj se vrši merenje. Za više informacija pogledajte crtež zvučnog spektra. Nivo zvučnog pritiska se meri putem mikrofona na određenom rastojanju od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustike sredine u kojoj se vrši merenje. Za više informacija pogledajte crtež zvučnog spektra.
  Uslov: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Uslov: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Uslov: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Uslov: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Uslov: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) Uslov: Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C)
  Radni opseg - topla voda za domaćinstvo (spoljna jedinica): opseg povećan pomoću dodatnog pomoćnog grejača Radni opseg - topla voda za domaćinstvo (spoljna jedinica): opseg povećan pomoću dodatnog pomoćnog grejača Radni opseg - topla voda za domaćinstvo (spoljna jedinica): opseg povećan pomoću dodatnog pomoćnog grejača
  Radni opseg - grejanje (spoljna jedinica): opseg povećan pomoću rezervnog grejača Radni opseg - grejanje (spoljna jedinica): opseg povećan pomoću rezervnog grejača Radni opseg - grejanje (spoljna jedinica): opseg povećan pomoću rezervnog grejača
  Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
  Minimum Ssc (=označava snagu kratkog spoja) vrednost: Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75A po fazi Minimum Ssc (=označava snagu kratkog spoja) vrednost: Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75A po fazi Minimum Ssc (=označava snagu kratkog spoja) vrednost: Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode uređaji priključeni na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75A po fazi