Zamena za VRV

VRV IV Q-series - RXYQQ-T

Brza i ; kvalitetna zamena za R-22 i R-407C sisteme

RXYQQ-T

Karakteristike proizvoda

 • Pristupačna cena i brza zamena - samo spoljna i unutrašnja jedinica se menjaju. Skoro nikakve prepravke nisu potrebne unutar zgrade.
 • Na efikasnosti može da se dobije više od 70%, kako zbog napredne tehnologije toplotne pumpe tako i zbog efikasnijeg rashladnog fluida R-410A
 • Jednostavnija i kraća montaža u poređenju sa montiranjem novog sistema, jer nije neophodno menjati cevi rashladnog fluida
 • Jedinstveno automatsko punjenje rashladnog fluida uklanja potrebu za preračunavanjem potrebne zapremine rashladnog fluida i omogućuje bezbednu zamenu konkurentskog materijala
 • Uključuje VRV IV standarde i; tehnologiju: Promenljiva temperatura rashladnog fluida i potpuno inverterski kompresori
 • Automatsko čišćenje cevi za rashladni fluid obezbeđuje čist cevovod, čak i u slučaju kvara kompresora
 • Precizna termoregulacija, dovod svežeg vazduha, klima-komore i Biddle vazdušne zavese - sve grupisano u okviru jednog jedinstvenog sistema, sa jednom jedinom tačkom kontakta.
 • Prilagodite svoj VRV tako da postiže najbolju sezonsku efikasnost i ; maksimalnu udobnost u zavisnosti od spoljašnjih klimatskih uslova, zahvaljujući promenljivoj temperaturi rashladnog fluida (VRT). Sezonska efikasnost je povećana za 28%. Više neće biti hladne promaje niti pretoplog izduvnog mlaza vazduha.
 • VRV softver za konfigurisanje obezbeđuje veoma brzo i ispravno puštanje u rad, konfiguraciju i podešavanje
 • Spoljna jedinica sadrži ekran za brzo podešavanje na licu mesta i lako očitavanje grešaka, kao i indikatore parametara za proveru osnovnih funkcija koji služe za servisiranje.
 • Moguće je dodati unutrašnje jedinice i time povećati kapacitet bez promene cevi rashladnog fluida
 • Mogućnost otklanjanja raznih faza zamene zahvaljujući modularnoj konstrukciji sistema VRV
 • Slobodno kombinovanje spoljnih jedinica, da bi se zadovoljile potrebe u pogledu prostora ili efikasnosti
 • Naš i-Net servis održava vaš sistem u vrhunskoj formi: Nadgledanje 24/7 - zbog maksimalne efikasnosti, produženog veka trajanja, hitne servisne podrške zahvaljujući mogućnosti predviđanja kvara i neposrednom uvidu u rad i način korišćenja sistema

Prednosti

 • Inverter

  Inverter

  Invertorski kompresori neprekidno podešavanju kompresora trenutnim potrebama. Manji broj startovanja i zaustavljanja koji troše energiju rezultuje smanjenom energeskom potrošnjom (do 30%) i stabilnijim temperaturama.

Tehničke informacije

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik
Deklaracija