Specifications Table for RZQSG-L3/9V1

RZQSG71L3V1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 770 990 990 1,430
    širina mm 900 940 940 940
    Dubina mm 320 320 320 320
Težina Uređaj kg 67 72.0 74.0 95.0
Kompresor Tip   Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor Hermetički zatvoren klatni kompresor
Radni opseg Hlađenje Spolja Min. °CDB -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CDB 46 46.0 46.0 46.0
  Grejanje Spolja Min. °CWB -15 -15.0 -15.0 -15.0
      Maks. °CWB 15.5 15.5 15.5 15.5
Nivo zvučne snage Hlađenje dBA 65 70.0 70.0 69.0
  Grejanje dBA   70.0 70.0 69.0
Nivo zvučnog pritiska Hlađenje Nom. dBA 49 53 54 53
  Grejanje Nom. dBA 51 57 58 54
  Noćni tihi režim Novo 1 dBA   49 49 49
Rashladno sredstvo Tip   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Punjenje kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Količina TCO2Eq 5.7 6.05 6.05 8.35
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Cevne spojnice Liquid OD mm 9.52 9,52 9,52  
  Gas OD mm 15.9 15.9 15.9  
  Dužina cevovoda Maks. OU - IU m 50 50 50  
    Sistem Odgovarajuća m 70 70 70  
      Bez punjenja m 30 30 30  
  Additional refrigerant charge kg/m Pogledati priručnik za instalaciju Pogledati priručnik za instalaciju Pogledati priručnik za instalaciju  
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m 15 30.0 30.0  
    IU - IU Maks. m 0.5 0.5 0.5  
Standardni pribor Kablovske obujmice 2 2 2 2
  Priručnik za instalaciju 1 1 1 1
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240
Struja - 50Hz Maksimalna amperaža osigurača (MFA) A 20 40 40  
Beleške (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (1) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi. (1) - EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi. EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi.
  (2) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom većom od 16A i ≤ 75A po fazi. (2) - Ssc: struja kratkog spoja (2) - Ssc: struja kratkog spoja Ssc: struja kratkog spoja
  (3) - Struja kratkog spoja (3) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (3) - PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC PED (Direktiva o opremi pod pritiskom): sklop = kategorija l: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC
  (4) - Sadrži fluorisane gasove sa efektom staklene bašte (4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (4) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama
    (5) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A EN/IEC 61000-3-11: Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A
Cevne spojnice Additional refrigerant charge kg/m       Pogledati priručnik za instalaciju
  Razlika nivoa IU - OU Maks. m       30.0
    IU - IU Maks. m       0.5