Specifications Table for ADEA-A / ARXM-N9

ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9 ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9 ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9 ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9 ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9
Kapacitet hlađenja Nom. kW 3.40 3.40 5.00 5.70 6.80
  Maks. kW         6.98
Kapacitet grejanja Nom. kW 4.00 4.00 5.50 7.00 7.50
  Maks. kW         7.66
Nominalna efikasnost Annual energy consumption kWh 452 452 765 831 1,153
  COP   3.97 3.97 3.74 3.63 3.49
  EER   3.76 3.76 3.27 3.43 2.95
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   A A A A C
    Grejanje   A A A A B
Beleške (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (1) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
  (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama (2) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o elektroinstalacijama
  (3) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. (3) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. (3) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. (3) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m. (3) - Nom. rashladni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 27°CDB, 19°CWB, spoljna temperatura: 35°CDB, odgovarajuća dužina cevi rashladnog fluida: 5 m, visinska razlika: 0 m.
  (4) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m. (4) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m. (4) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m. (4) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m. (4) - Nominalni grejni kapaciteti se zasnivaju na sledećem: unutrašnja temperatura: 20 °CDB, spoljna temperatura: 7°CDB, 6°CWB,odgovarajuće cevi za rashladnu tečnost: 5m, visinska razlika: 0m.