Pre-konfigurisane vrednosti za unos svežeg vazduha

ADT-FDI

Vrhunska ventilacija sa rekuperacijom toplote

ADT-FDI

Karakteristike proizvoda

  • Asortiman uapred konfigurisanih proizvoda: jednostavna selekcija, procena i naručivanje
  • Priključuje se direktno na unapred konfigurisane Daikin DX spoljne jedinice
  • IE motor vrhunske efikasnosti
  • Toplotni točak vrhunske efikasnosti (rekuperacija toplote)
  • Kompaktan dizajn
  • Kvalitet unutrašnjeg vazduha u skladu sa VDI higijenskim smernicama
  • Radni opseg od - 20°C do +46°C okolne temperature
  • Direktna integracija sa inteligentnim dodirnim upravljačem u cilju nadgledanja i kontrole

Dokumentacija