Redukcioni spoj Sky Air za asimetrične kombinacije

ASYCPIR

ASYCPIR

Karakteristike proizvoda

  • > Redukcioni spoj za cev za tečnost ili gas kada se asimetrične kombinacije koriste za tehničko hlađenje

Dokumentacija

Uputstvo za instalaciju
Preuzmi jezik