Astropure 2000 prečistač vazduha za primene u prodavnicama

AstroPure 2000 - BR00000676

Priključi i pokreni, pokretna jedinica za recirkulaciju vazduha, ca visokoefikasnim prečišćavanjem i LCD ekranom

BR00000676

Karakteristike proizvoda

  • Brzina protoka vazduha do 2000 m³/h
  • Kombinuje HEPA filtere sa opcionim ultra-violetnim antiseptičkim zračenjem (UVGI)
  • Dodirni LCD ekran
  • Izolovana dvoslojna konstrukcija omogućava nečujan rad
  • Filter sa aktivnim ugljem
  • Koncepcija kliznog oslonca omogućava jednostavan pristup filterima i njihovom servisiranju
  • Koncipiran sa unutrašnjim ventilatorom promenljive brzine (sa elektronskom komutacijom) i kombinacijama filtera za postizanje posebnih zahteva primene
  • Pogodan za upotrebu u sobama ili u zaštićenim spoljnim instalacijama
  • CE-usklađen, dizajniran shodno VDI 6022 higijenskom standardu za ventilaciju

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija