Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

BRP069A62

BRP069A62

Karakteristike proizvoda

  • Onlajn kontroler: regulišite svoj sistem za grejanje i proizvodnju tople vode ma gde se nalazili pomoću telefonske aplikacije, lokalne mreže ili interneta
  • Programirajte raspored rada klimatizacije tokom dužih perioda odsustva
  • Daljinska kontrola kvara
  • Mogućnost kontrole lokacije sa većim brojem uređaja

Prednosti

  • Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

    Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

    Upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem telefonske aplikacije

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija