Individualni selektor grananja za VRV sa rekuperacijom toplote

VRV - BSV6Q-PV

BSV6Q-PV

Karakteristike proizvoda

  • Omogućava individualno prebacivanje između hlađenja i grejanja za do 6 grupa unutrašnjih jedinica
  • Nije potrebna drenažna cev
  • Brže instaliranje zahvaljujući smanjenom broju lemova i ožičenja
  • Maksimalna fleksibilnost dizajna budući da pojedine i višestruke kutije mogu da se kombiniraju u jedan sistem
  • Niska ugradna visina

Dokumentacija