Daikin Cloud Service - Daikin Cloud Service

Daljinsko nadgledanje, kontrola i servis za komercijalne DX sisteme

Karakteristike proizvoda

  • Nadgledajte i kontrolišite vašu zgradu pomoću Daikin-ovog Cloud servisa, bilo gde da se nalazite
  • Upravljajte većim brojem lokacija. Modularni koncept omogućuje da cloud raste uporedo sa vašim poslom
  • Prati potrošnju električne energije i vršite poređenje između različitih lokacija u cilju smanjenja energetskih troškova
  • Daljinsko postavljanje dijagnoze i podrška u cilju produženja veka trajanja vašeg sistema
  • Predviđeno održavanje u cilju sprečavanja kvarova sistema
  • Instalater ili tehnički rukovodilac može da se daljinski prijavi na sistem na vašoj lokaciji i izvrši prvobitnu analizu kvara
  • Na Daikin cloud servis se treba pretplatiti. Obratite se svom lokalnom predstavniku za dodatne informacije.

Dokumentacija