Specifications Table for EAVZ-D9W

EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W
Kućište Materijal   Plastificirani lim Plastificirani lim
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,650 1,850
    širina mm 595 595
    Dubina mm 625 625
Weight Uređaj kg 120 128
Nivo zvučne snage Nom. dBA 44.0 (5) 44.0 (5)
Nivo zvučnog pritiska Nom. dBA 30.0 (6) 30.0 (6)
Radni opseg Grejanje Vodeno kolo Min. °C 0 (7) 0 (7)
      Maks. °C 0 (7) 0 (7)
  Hlađenje Spolja Min. °CDB 0 (7) 0 (7)
    Vodeno kolo Min. °C 0 (7) 0 (7)
      Maks. °C 0 (7) 0 (7)
Power supply Ime   Pogledajte napomenu 9 Pogledajte napomenu 9
Električni grejač Izvor napajanja Ime   9W 9W
    Faza   3 3
    Frekvencija Hz 50 50
    Napon V 400 400
  Preporučena veličina A 20.000 (10) 20.000 (10)
Beleške (1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (1) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)
  (2) - Zasniva se na dT od 45 K (2) - Zasniva se na dT od 45 K
  (3) - Uključujući cevovod i pomoćni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevovod i pomoćni grejač; isključujući ekspanzioni sud
  (4) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode. (4) - Isključujući vodu u uređaju. Ova minimalna količina vode je dovoljna za većinu primena. Tokom kritičnih procesa, može biti potrebno više vode.
  (5) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov koji zahteva da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (6) - Vrednost izmerena u gluvoj sobi na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost zavisna od rastojanja i akustike okolnog prostora. Nivo zvučnog pritiska je meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C. (6) - Vrednost izmerena u gluvoj sobi na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost zavisna od rastojanja i akustike okolnog prostora. Nivo zvučnog pritiska je meren uz pad pritiska od 10 kPa u sistemu grejanja i uz radni uslov da temperatura izlazne vode iznosi 47-55°C, u prostoriji u kojoj okolna temperatura iznosi 20°C.
  (7) - Pogledati radni opseg ovog uređaja. (7) - Pogledati radni opseg ovog uređaja.
  (8) - Zavisno od režima rada, pogledati priručnik za instalaciju. (8) - Zavisno od režima rada, pogledati priručnik za instalaciju.
  (9) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (9) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.
  (10) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja) (10) - 4 polni 20 A zakrivljeni 400 V otvarač klase C (pogledajte dijagram ožičenja)