Specifications Table for EHBH-CB

EHBH04CB3V EHBH08CB3VU EHBH08CB3V EHBH08CB9W EHBH11CB3V EHBH11CB9W EHBH16CB3V EHBH16CB9W
Casing Colour   Bela   Bela Bela Bela Bela Bela Bela
  Material   Plastificirani lim   Plastificirani lim Plastificirani lim Plastificirani lim Plastificirani lim Plastificirani lim Plastificirani lim
Dimenzije Uređaj Visina mm 890   890 890 890 890 890 890
    širina mm 480   480 480 480 480 480 480
    Dubina mm 344   344 344 344 344 344 344
Težina Uređaj kg 41.0   43.0 45.0 43.0 44.0 44.0 45.0
PED Category   Član 3§3, Videti napomenu 1   Kategorija I, Videti napomenu 1 Kategorija I, Videti napomenu 1 Član 3§3, Videti napomenu 1 Član 3§3, Videti napomenu 1 Član 3§3, Videti napomenu 1 Član 3§3, Videti napomenu 1
Nivo zvučne snage Nom. dBA 40.0 (4)   40.0 (4) 40.0 (4) 41.0 (4) 41.0 (4) 44.0 (4) 44.0 (4)
Nivo zvučnog pritiska Nom. dBA 26.0 (5)   26.0 (5) 26.0 (5) 27.0 (5) 27.0 (5) 30.0 (5) 30.0 (5)
Radni opseg Grejanje Vodeno kolo Min. °C         15 (6) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
      Maks. °C         55.0 (8) 55.0 (8) 55.0 (8) 55.0 (8)
Power supply Name   Pogledajte napomenu 11   Pogledajte napomenu 11 Pogledajte napomenu 11 Pogledajte napomenu 11 Pogledajte napomenu 11 Pogledajte napomenu 11 Pogledajte napomenu 11
Električni grejač Izvor napajanja Ime   3V3   3V3 9W 3V3 9W 3V3 9W
    Faza   1~   1~ Pogledajte Uputstvo za instalaciju ili sliku 4D093592 1~ Pogledajte Uputstvo za instalaciju ili sliku 4D093592 1~ Pogledajte Uputstvo za instalaciju ili sliku 4D093592
    Frekvencija Hz 50   50 50 50 50 50 50
    Napon V 230   230   230   230  
Žičani spojevi Za priključivanje na korisnički interfejs Quantity   2   2 2 2 2 2 2
    Remark   0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m)   0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m) 0,75 mm² do 1,25 mm² (maks. dužina 500 m)
Beleške (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC (1) - Kategorija PED uređaja: isključeno iz okvira PED zbog člana 1, stavke 3.6 dokumenta 97/23/EC
  (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja) (2) - Radno područje je prošireno prema manjim brzinama protoka jedino u slučaju ako uređaj koristi samo toplotnu pumpu (Ne koristi se pri pokretanju, nema dodatni grejač ni mogućnost odmrzavanja)
  (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud (3) - Uključujući cevi + PHE + rezervni grejač; isključujući ekspanzioni sud
  (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (4) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja. (5) - Nivo zvučnog pritiska se meri u gluvoj komori na rastojanju od 1 m od uređaja. To je relativna vrednost koja zavisi od rastojanja i akustičnosti sredine. Navedeni zvučni pritisak predstavlja najveću moguću vrednost u okviru radnog opsega uređaja.
  (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon (6) - 15℃-25 °C: Samo BUH, bez rada toplotne pumpe - za vreme puštanja u pogon
  (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C (7) - Niža ako je instaliran pomoćni grejač; U slučaju da nema pomoćnog grejača, toplotna pumpa se aktivira na 10°C
  (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela (8) - Pogledajte odeljak o radnim opsezima za detaljne informacije o razlici između *RHQ* i *RLQ* modela
  (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*. (9) - Ako se očekuje kondenzacija, treba predvideti montažu kompleta za sakupljanje kondenzata, EKHBDP*.
  (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe (10) - > 50°C samo BSH, bez rada toplotne pumpe
  (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja. (11) - Gore pomenuti modul za napajanje hidrauličnog bloka služi samo za rezervni grejač. Komandna tabla i pumpa hidro modula se isporučuju sa spoljnim uređajem. Izborni rezervoar za domaću vruću vodu ima poseban izvor napajanja.
  (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje. (12) - Komandna tabla i pumpa hidroboksa se napajaju preko spoljne jedinice. Opcioni rezervoar tople vode za domaćinstvo ima zasebno napajanje.
  (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi (13) - Oprema u skladu sa standardom EN/IEC 61000-3-12: Evropski/internacionalni tehnički standard koji određuje granice za strujne harmonike koje proizvode jedinice priključene na nisko-naponsku javnu mrežu sa ulaznom strujom > 16A i ≤ 75A po fazi
  (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima (14) - Odaberite prečnik i vrstu spoja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima