Centar za ožičavanje

EK2CB-CV3

EK2CB-CV3

Karakteristike proizvoda

  • Može da se priključi na opcione uređaje kao što su daljinski senzor unutrašnje temperature, električno brojilo, uređaj za prebacivanje grejanja na spoljni izvor toplote, itd.

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija