Specifications Table for EKHVMYD-AB

EKHVMYD50ABV1 EKHVMYD80ABV1
Casing Colour   Metalno siva Metalno siva
  Material   Plastificirani lim Plastificirani lim
Dimenzije Uređaj Visina mm 705 705
    širina mm 600 600
    Dubina mm 695 695
Težina Uređaj kg 120 120
Rashladno sredstvo Type   R-134a R-134a
  Punjenje kg 2.0 2.0
Nivo zvučne snage Nom. dBA 54.0 (4) 55.0 (4)
Nivo zvučnog pritiska Nom. dBA 40.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8) 42.0 (5), 43.0 (6), 0.0 (7), 0.0 (8)
Power supply Name   V1 V1
  Phase   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Current Recommended fuses A 20 20
Beleške (1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB (1) - Hlađenje: EW 12°C; LW 7°C; spoljni uslovi: 35°CDB
  (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C spoljni uslovi: 7 °CDB/6 °CWB (2) - EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C spoljni uslovi: 7 °CDB/6 °CWB
  (3) - Za vodu Dt 5°C (3) - Za vodu Dt 5°C
  (4) - dBA = A-ponderisan nivo zvučne snage (A-skala prema IEC) (4) - dBA = A-ponderisan nivo zvučne snage (A-skala prema IEC)
  (5) - Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃ (5) - Nivoi zvuka se mere na: EW 55℃; LW 65℃
  (6) - Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃ (6) - Nivoi zvuka se mere na: EW 70℃; LW 80℃
  (7) - Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini. (7) - Nivo zvuka važi u uslovima slobodnog polja, jer se meri u polugluvoj sobi. Ako se meri pod realnim instalacionim uslovima, biće preko postavljene vrednosti usled buke i odjeka u okolini.
  (8) - EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode (8) - EW = temperatura ulazeće vode - LW = temperatura izlazeće vode
  (9) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada (9) - Pogledajte zasebne crteže za podatke o opsegu rada
  (10) - U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax (10) - U skladu sa EN/IEC 61000-3-11, poželjno je kontaktirati distributera da bi se osiguralo da je oprema priključena isključivo na napajanje sa Zsys vrednošću manjom ili jednakom sa Zsys (impedanca sistema) ≤ Zmax
  (11) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A. (11) - Evropski/internacionalni tehnički standard koji postavlja granice varijacija, fluktuacija i podrhtavanja napona u nisko-naponskim javnim mrežama, za opremu sa nominalnom strujom jačine ≤ 75A.
  (12) - Zsys: impedanca sistema (12) - Zsys: impedanca sistema
  (13) - Struja kratkog spoja (13) - Struja kratkog spoja