Rezervoar tople vode za domaćinstvo

Daikin Altherma - EKHWP-B

Plastični rezervoar za sanitarnu toplu vodu sa solarnom podrškom

EKHWP-B

Karakteristike proizvoda

  • Rezervoar koncipiran za priključivanje na termalni solarni sistem sa povratnom cirkulacijom
  • Postoji u verziji od 300 i 500 litara
  • Veliki akumulacioni rezervoar za toplu vodu - da bi topla voda bila na raspolaganju u svakom trenutku
  • Gubici toplote su svedeni na minimum zahvaljujući vrlo kvalitetnoj izolaciji
  • Moguća je i podloga za grejanje prostorija (samo rezervoari od 500 l)

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik