Rezervoar tople vode za domaćinstvo

EKHWP-PB

Rezervoar tople vode za domaćinstvo sa solarnom podrškom, koji nije pod pritiskom

EKHWP-PB

Karakteristike proizvoda

  • Rezervoar koncipiran za priključivanje na hermetički zatvoren termalni solarni sistem
  • Postoji u verziji od 300 i 500 litara
  • Veliki akumulacioni rezervoar za toplu vodu - da bi topla voda bila na raspolaganju u svakom trenutku
  • Gubici toplote su svedeni na minimum zahvaljujući vrlo kvalitetnoj izolaciji
  • Moguća je i podloga za grejanje prostorija (samo rezervoari od 500 l)

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija