Adapter za ožičavanje za signale sa spoljne jedinice

EKRP1C12

Prenosi izlazni signal sa kompresora, ventilatora pomoćnog grejača ili ovlaživača vazduha

EKRP1C12

Karakteristike proizvoda

Dokumentacija

Uputstvo za instalaciju