Pužni rashladni agregat sa vazdušnim hlađenjem, standardna efikasnost, standardni zvuk.

EWAT-B-SS

EWAT-B-SS

Karakteristike proizvoda

 • Prvi na tržištu rashladni agregat sa vazdušnim hlađenjem na bazi rashladnog fluida R-32 sa pužnim kompresorom
 • Izborom proizvoda R32 se, u odnosu na R-410A, smanjuje negativan ekološki uticaj za 68%. Ovo, zahvaljujući velikoj energetskoj efikasnosti, direktno utiče na smanjenje energetske potrošnje
 • Low operating cost and extended operating life thanks to the careful design aimed to optimize the energy efficiency of the chillers and to improve installation profitability, effectiveness and economical management
 • Promenljiva brzina ventilatora obezbeđuje preciznu kontrolu protoka vazduha i optimalnu temperaturu kondenzacije
 • Zahvaljujući dinamičnoj kontroli pritiska kondenzacije, kontroler rashladnog agregata prilagođava zadati pritisak kondenzacije kako bi smanjio totalnu apsorbovanu snagu rashladnog agregata na minimum
 • Izuzetna pouzdanost, zahvaljujući jednom ili dva potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
 • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa
 • Moguće je podesiti precizne vremenske granice u kojima se smanjuje brzina rotacije ventilatora, a samim tim i jačina zvuka

Prednosti

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Katalog
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Deklaracija
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.