Pužna toplotna pumpa sa vodenim hlađenjem

Hydrocube - EWWP-KBW1N

EWWP-KBW1N

Karakteristike proizvoda

 • Jedan od uređaja najmanjih dimenzija na tržištu: 600 mm x 600 mm x 600 mm
 • Mala potrošnja energije
 • Nizak nivo buke u toku rada
 • Mala količina rashladnog fluida
 • Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
 • Standardno ugrađeni: glavni prekidač, filter za vodu, regulator protoka, odzračni ventil, pritisni priključci
 • Moguće proširenje do 195 kW
 • Laka instalacija i održavanje
 • Daljinsko biranje hlađenja ili grejanja
 • Pumpa za grejanje voda/voda, sa reverzibilnošću vode
 • Kompatibilno sa hidro modulom EHMC
 • Usavršeni µC²SE regulator za direktno povezivanje sa BMS-om baziranim na Modbus-u ili sa daljinskim korisničkim interfejsom
 • Usavršeni pCO³ regulator za sklopove od 2 ili 3 modula

Prednosti

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Katalog