Vazdušno hlađeni višestruki pužni sa toplotnom pumpom - visoka efikasnost, utišan zvuk

EWYQ-F-XR

EWYQ-F-XR

Karakteristike proizvoda

 • Efikasnost klase A u režimu grejanja
 • Proširen radni opseg: okolne temperature od -10°C do +46°C u režimu hlađenja i do -17°C u režimu grejanja
 • 2 potpuno nezavisna kola rashladne tečnosti
 • Nagazna površina je smanjena zahvaljući ramu u V obliku
 • Pouzdani i efikasni pužni kompresori sa koeficijentom EER velike vrednosti
 • Upravljanje inverterskim ventilatorima, zbog poboljšanja efikasnosti pri delimičnom opterećenju
 • Koncepcija čitave serije rashladnih agregata je u potpunosti u skladu sa novim evropskim direktivama (EN14511, EN14825)
 • Vrhunski nivo servisiranja zahvaljujući smanjenoj težini, maloj nagaznoj površini i optimizovanom pristupu komponentama
 • Hidraulični modul može da bude unapred ugrađen u uređaj, čime se optimizuju vreme montaže, prostor i troškovi
 • Širok opseg mogućih opcija i pribora
 • Verzija smanjenog zvuka za projekte velike osetljivosti na buku
 • MicroTech III daljinski upravljač, superiorne upravljačke logike i jednostavnog interfejsa
 • Opcioni nordijski komplet poboljšava radne uslove rashladnih agregata u režimu grejanja

Prednosti

 • Pužni kompresor

  Pužni kompresor

  Pužni kompresori imaju dva navoja, jedan je fiksan a drugi se ekscentrično obrće oko njega ali ne rotira. Ova koncepcija je priagođena za manje i srednje kapacitete i ostvaruje veliku efikasnost i pouzdanost tokom svog čitavog radnog veka

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Uputstvo za instalaciju
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.

Deklaracija
Preuzmi jezik

Žao nam je, nismo pronašli dokument u ovoj kategoriji.