FBA-A / RXM-N

Karakteristike proizvoda

  • Izborom proizvoda R32 se, u odnosu na R-410A, smanjuje negativan ekološki uticaj za 68%. Ovo, zahvaljujući velikoj energetskoj efikasnosti, direktno utiče na smanjenje energetske potrošnje
  • Najtanji uređaj u svojoj klasi. svega 245 mm (300 mm je visina za ugrađivanje), tako da uskim prostori u tavanici ne predstavljaju više nikakav problem
  • Spoljne jedinice su opremljene klatećim kompresorom, poznatom po tihom radu i visokoj energetskoj efikasnosti
  • Srednji spoljni statički pritisak do 40 Pa olakšava upotrebu jedinice sa fleksibilnim cevovodima raznih dužina
  • Spoljne jedinice za primenu u parovima
  • Kombinovanje sa R-32 Bluevolution tehnologijom smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu za oko 68% u poređenju sa R-410A. Ovo se postiže zahvaljujući velikoj energetskoj efikasnosti i za do 16% manjoj zapremini rashladnog fluida, što direktno vodi ka smanjenju potrošnje električne energije
  • Mogućnost promene ESP putem žičanog daljinskog upravljača omogućava optimizaciju količine dovedenog vazduha
  • Diskretno sakriven u plafonu: vide se samo usisna i izduvna rešetka
  • Daikin spoljne jedinice su uredne, snažne i mogu lako da se montiraju na krov ili terasu ili jednostavno na spoljni zid
  • Nizak nivo buke u toku rada, do 25 dBA
  • Asortiman objedinjenih unutrašnjih jedinica za R-32 i R-410A
  • Rebra spoljnog izmenjivača toplote sa antikorozivnom zaštitom
  • Komplet za više zona je opcija koja omogućuje pojedinačnu kontrolu klime većeg broja zona sa jedne unutrašnje jedinice
  • Smanjena potrošnja električne energije, zahvaljujući specijalno koncipiranom motoru ventilatora sa jednosmernom strujom (DC)
  • Opcioni usis svežeg vazduha
  • Fleksibilna instalacija: smer usisavanja vazduha može da se promeni iz zadnjeg u donje usisavanje. Moguć je izbor između samostalnog rada i priključenja na opcione usisne rešetke
  • Standardno ugrađena odvodna pumpa sa 625mm podignutim odvodom povećava fleksibilnost i skraćuje vreme montaže

Prednosti

  • Rad kod napuštanja kuće

    Rad kod napuštanja kuće

    U toku odsustva, održava unutrašnju temperaturu na određenom udobnom nivou, čime štedi i struju

  • Nečujan rad spoljne jedinice

    Nečujan rad spoljne jedinice

    Dugme „Silent“ na daljinskom upravljaču prigušuje šum rada spoljašnjih uređaja za 3 dB(A) da bi se obezbedilo tiho okruženje za susedstvo.

  • Veći broj zona

    Veći broj zona

    Omogućuje kontrolu do 6 pojedinačnih klimatskih zona sa samo jednom unutrašnjom jedinicom

  • Hlađenje infrastrukture

    Hlađenje infrastrukture

    Uklonite na pouzdan, efikasan i fleksibilan način toplotu koju neprestano proizvode kompjuteri i serveri, da biste obezbedili maksimalne periode rada bez zastoja, kao i najadekvatniji povraćaj investicije.

  • Samo ventilator

    Samo ventilator

    Jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja.

  • Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje

    Automatsko prebacivanje na grejanje - hlađenje

    Automatski bira potrebnu režim hlađenja ili grejanja da bi se postigla podešena temperatura.

  • Tiho kao šapat

    Tiho kao šapat

    Daikin unutarnje jedinice su tihe kao šapat. A i spoljne jedinice garantovano ne remete tišinu susedstva.

  • Koraci brzine rada ventilatora

    Koraci brzine rada ventilatora (3 koraka)

    Omogućuje biranje naviše do datog broja brzina ventilatora.

  • Suvi program

    Suvi program

    Omogućuje sniženje nivoa vlažnosti bez promena u sobnoj temperaturi.

  • Filter za vazduh

    Filter za vazduh

    Uklanja mikroskopske čestice prašine iz vazduha da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom.

  • Programator na nedeljnoj bazi

    Programator na nedeljnoj bazi

    Može da se podesi da započne grejanje ili hlađenje u bilo koje vreme, na dnevnoj ili na nedeljnoj bazi

  • Infracrveni daljinski upravljač

    Infracrveni daljinski upravljač (Izborno)

    Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj iz daljine.

  • Žičani daljinski upravljač

    Žičani daljinski upravljač (Izborno)

    Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj.

  • Centralizovana regulacija

    Centralizovana regulacija (Izborno)

    Startuje, zaustavlja i reguliše nekoliko klima uređaja sa jedne centralne tačke.

  • Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

    Onlajn kontroler putem telefonske aplikacije

    Upravljajte svojom unutrašnjim jedinicom bilo gde da se nalazite, putem telefonske aplikacije

  • Automatsko restartovanje

    Automatsko restartovanje

    Uređaj se nakon nestanka struje automatski restartuje na istim postavkama.

  • Samo-dijagnoza

    Samo-dijagnoza

    Pojednostavljuje održavanje ukazivanjem na greške u sistemu ili na anomalije u radu.

  • Komplet za ispusnu pumpu

    Komplet za ispusnu pumpu (Standardno)

    Olakšava odliv kondenzata iz unutrašnje jedinice.

  • Dupleks/tripleks/dvostruka dupleks primena

    Dupleks/tripleks/dvostruka dupleks primena

    Na jednu spoljnu jedinicu mogu da se priključe do 2,3 ili 4 unutrašnje jedinice, čak i ako su različitih kapaciteta. Sve unutrašnje jedinice mogu da se regulišu jednim daljinskim upravljačem u okviru istog režima grejanja ili hlađenja.

  • Primena multi-modela

    Primena multi-modela

    Na jednu spoljnu jedinicu mogu da se priključe do 5 unutrašnje jedinice, čak i ako su različitih kapaciteta. Sve unutrašnje jedinice mogu individualno da se regulišu u okviru istog režima grejanja ili hlađenja.

Dokumentacija

Traženi dokument nije pronađen.