Specifications Table for FCQG-F / RKS-F

FCQG60FVEB / RKS60F3V1B
Kapacitet hlađenja Nom. kW 5.70 (3)
Nominalna efikasnost EER   3.48
  Annual energy consumption kWh 820
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   A
Beleške (1) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)
  (2) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)
  (3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27 °CDB, 19.0 °CWB; spoljnoj temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 5 m; visinska razlika: 0m
  (4) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)