FCQG-F / RXYSQ-P8V1

Karakteristike proizvoda

  • Kaseta sa kružnim protokom vazduha pruža prijatno okruženje i nudi veće uštede u pogledu potrošnje električne energije. Namenjena je vlasnicima prodavnica, kancelarija i i restorana
  • Najniža visina sistema na tržištu!: 204 mm za klasu 71
  • Pojedinačna kontrola krilaca: mesto uređaja ne mora da se menja čak i ako dođe do promene rasporeda u prostoriji!
  • Postoje tri varijacije moderne dekorativne maske: bela (RAL9010) sa sivim krilcima, čisto bela (RAL9010) ili maska sa automatskim čišćenjem
  • Automatsko čišćenje filtera omogućuje povećanu efikasnost,; poboljšan komfor i manje troškove održavanja. Na raspolaganju stoje 2 filtera: standardni filter i filter sa sitnom mrežicom (za primene u okruženjima gde ima sitne prašine, na pr. u prodavnicama odevne robe)
  • Dva opciona inteligentna senzora povećavaju energetsku efikasnost i komfor.
  • Opcioni adapter za DIII priključak nije potreban, priključite direktno vaš uređaj na globalni sistem upravljanja cele zgrade.
  • Odvod putem ogranaka kanala omogućava optimalnu raspodelu vazduha u prostorijama nepravilnog oblika ili snabdevanje susednih prostorija vazduhom
  • Smanjena potrošnja električne energije, zahvaljujući specijalno koncipiranom malom cevnom izmenjivaču toplote, motoru ventilatora sa jednosmernom strujom (DC) i odvodnoj pumpi
  • Opcioni usis svežeg vazduha
  • Standardno ugrađena odvodna pumpa 675mm podignutim odvodom povećava fleksibilnost i skraćuje vreme montaže

Prednosti

  • Senzor prisustva i podni senzor

    Senzor prisustva i podni senzor

    Ako je kontrola protoka vazduha uključena, senzor prisustva usmerava mlaz vazduha dalje od prisutnih osoba. Podni senzor meri prosečnu temperaturu poda i obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature između poda i tavanice.

  • Rad kod napuštanja kuće

    Rad kod napuštanja kuće

    U toku odsustva, održava unutrašnju temperaturu na određenom udobnom nivou, čime štedi i struju

  • Filter sa automatskim čišćenjem

    Filter sa automatskim čišćenjem

    Filter se automatski čisti jednom dnevno. Jednostavnost održavanja osigurava optimalnu energetsku efikasnost i maksimalnu udobnost bez potrebe za skupim ili dugim održavanjem.

  • Sprečavanje promaje

    Sprečavanje promaje

    Da bi se sprečila promaja, kod početka zagrevanja ili kada je termostat isključen, smer duvanja vazduha je podešen horizontalno, a ventilator je podešen na malu brzinu. Nakon zagrevanja, duvanje vazduha i vrzina ventilatora podešavaju se prema želji.

  • Pojedinačna kontrola krilaca

    Pojedinačna kontrola krilaca

    Pojedinačna kontrola krilaca putem žičanog daljinskog upravljača vam omogućava da lako fiksirate položaj svakog krilca pojedinačno, zbog prilagođavanja obliku svake prostorije. Na raspolaganju stoje i opcioni kompleti za zatvaranje.

  • Samo ventilator

    Samo ventilator

    Jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja.

  • Tiho kao šapat

    Tiho kao šapat

    Daikin unutarnje jedinice su tihe kao šapat. A i spoljne jedinice garantovano ne remete tišinu susedstva.

  • Sprečava prljanje plafona

    Sprečava prljanje plafona

    Sprečava predugo izduvavanje vazduha u horizontalnom položaju, da bi se sprečile mrlje na plafonu.

  • Vertikalno automatsko klaćenje

    Vertikalno automatsko klaćenje

    Moguće biranje automatskog vertikalnog kretanja klapnama na ispustu vazduha za efikasnu distribuciju vazduha i temperature.

  • Koraci brzine rada ventilatora

    Koraci brzine rada ventilatora (3 koraka)

    Omogućuje biranje naviše do datog broja brzina ventilatora.

  • Suvi program

    Suvi program

    Omogućuje sniženje nivoa vlažnosti bez promena u sobnoj temperaturi.

  • Filter za vazduh

    Filter za vazduh

    Uklanja mikroskopske čestice prašine iz vazduha da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom.

  • Hlađenje infrastrukture

    Hlađenje infrastrukture

    Uklonite na pouzdan, efikasan i fleksibilan način toplotu koju neprestano proizvode kompjuteri i serveri, da biste obezbedili maksimalne periode rada bez zastoja, kao i najadekvatniji povraćaj investicije.

  • Programator na nedeljnoj bazi

    Programator na nedeljnoj bazi

    Može da se podesi da započne grejanje ili hlađenje u bilo koje vreme, na dnevnoj ili na nedeljnoj bazi

  • Infracrveni daljinski upravljač

    Infracrveni daljinski upravljač

    Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj iz daljine.

  • Žičani daljinski upravljač

    Žičani daljinski upravljač

    Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj.

  • Centralizovana regulacija

    Centralizovana regulacija

    Startuje, zaustavlja i reguliše nekoliko klima uređaja sa jedne centralne tačke.

  • Automatsko restartovanje

    Automatsko restartovanje

    Uređaj se nakon nestanka struje automatski restartuje na istim postavkama.

  • Samo-dijagnoza

    Samo-dijagnoza

    Pojednostavljuje održavanje ukazivanjem na greške u sistemu ili na anomalije u radu.

  • Komplet za ispusnu pumpu

    Komplet za ispusnu pumpu (Standardno)

    Olakšava odliv kondenzata iz unutrašnje jedinice.

  • Dupleks/tripleks/dvostruka dupleks primena

    Dupleks/tripleks/dvostruka dupleks primena

    Na jednu spoljnu jedinicu mogu da se priključe do 2,3 ili 4 unutrašnje jedinice, čak i ako su različitih kapaciteta. Sve unutrašnje jedinice mogu da se regulišu jednim daljinskim upravljačem u okviru istog režima grejanja ili hlađenja.

  • Primena multi-modela

    Primena multi-modela

    Na jednu spoljnu jedinicu mogu da se priključe do 5 unutrašnje jedinice, čak i ako su različitih kapaciteta. Sve unutrašnje jedinice mogu individualno da se regulišu u okviru istog režima grejanja ili hlađenja.

  • VRV za rezidencijalne primene

    VRV za rezidencijalne primene

    Do 9 unutrašnjih jedinica (različitih kapaciteta, do klase 71) može biti vezano na jednu spoljnu jedinicu. Svim unutrašnjim jedinicama može da se pojedinačno upravlja, ali u okviru istog režima.

Dokumentacija