Specifications Table for FHQ-C / RR-BV3

FHQ71CAVEB / RR71B8V3B FHQ100CAVEB / RR100B8V3B
Kapacitet hlađenja Nom. kW 7.1 (3) 9.8 (3)
Nominalna efikasnost EER   2.63 2.61
  Annual energy consumption kWh 1,350 1,875
  Direktiva o energetskom označavanju Hlađenje   D D
Cevne spojnice Liquid OD mm 9.52 9.52
  Gas OD mm 15.9 15.9
  Ispusni otvor OD mm 26 26
Beleške (1) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi) (1) - Godišnja potrošnja energije: na osnovi prosečne upotrebe od 500 radnih časova godišnje pod punim opterećenjem (nominalni uslovi)
  (2) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost) (2) - Energetska oznaka: skala od A (najefikasnije) do G (najmanja efikasnost)
  (3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m (3) - Hlađenje: unutrašnja temp. 27°CDB, 19°CWB; spoljna temp. 35°CDB; odgovarajuća dužina cevi: 7,5m; visinska razlika: 0m
  (4) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja) (4) - Nominalna efikasnost: hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)