Fleksibilni uređaj

FWL-DAF

Motor ventilatora sa naizmeničnom strujom (AC), za horizontalnu ili vertikalnu montažu

FWL-DAF

Karakteristike proizvoda

  • Brzi sistem pričvršćivanja radi postavljanja na zid ili na plafon
  • Dostupni su unapred sklopljeni 3-kraki isključni ventili sa 4 ulaza
  • Ventilski sklopovi su hermetički izolovani, nije potrebna dodatna posuda za sakupljanje tečnosti
  • Priključci za brzo priključivanje električne opreme: nema potrebe za alatima
  • Filter za vazduh može lako da se skine za čišćenje
  • Ventilski sklopovi sadrže balansirane ventile i senzore

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija