Skriveni fleksi uređaj

FWM-DAT

Motor ventilatora sa naizmeničnom strujom (AC), za skrivenu horizontalnu ili vertikalnu montažu

FWM-DAT

Karakteristike proizvoda

  • Brzi sistem pričvršćivanja radi postavljanja na zid ili na plafon
  • Dostupni su unapred sklopljeni 3-kraki isključni ventili sa 4 ulaza
  • Priključci za brzo priključivanje električne opreme: nema potrebe za alatima
  • Filter za vazduh može lako da se skine za čišćenje
  • Električni grejač: bez releja za kapacitet do 2kW
  • Ventilski sklopovi su hermetički izolovani, nije potrebna dodatna posuda za sakupljanje tečnosti
  • Ventilski sklopovi sadrže balansirane ventile i senzore
  • Električni grejač: poseduje dva isključna termostata za slučaj pregrevanja

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija