Konvektor toplotne pumpe

FWXM-ATV3

Optimalno hlađenje i grejanje - kombinacija efikasnosti, komfora i fleksibilnosti

FWXM-ATV3

Karakteristike proizvoda

  • Visok kapacitet grejanja/hlađenja zahvaljujući forsiranom izduvavanju
  • Kontrole ventilatora sa potpunom modulacijom
  • Optimizovan za kombinaciju sa toplotnim pumpama, temperatura protoka (°C) snižena do 35°C u režimu grejanja
  • Blends unobtrusively with any interior décor: only the suction and discharge grills are visible

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija