Konvektor toplotne pumpe

FWXV-A

FWXV-A

Karakteristike proizvoda

 • Energetski efikasan sistem za grejanje i hlađenje, na bazi tehnologije pumpe koja koristi spoljašnji vazduh kao izvor toplote
 • Vertikalno automatsko klaćenje pomera izduvne lamele u gore i dole za efikasnu distribuciju temperature po celoj prostoriji
 • Optimalna energetska efikasnost kada je priključen na sistem za nisku temperaturu Daikin Altherma
 • Unutrašnja jedinica raspoređuje vazduh uz blagi šum tih kao šapat. Uređaj proizvodi šum od jedva 22dB(A) pri hlađenju i 19dB(A) u režimu zračenja toplote. To je zanemarivo, kad znamo da je nivo zvuka u relativno tihoj prostoriji u proseku oko 40dB(A).
 • Smanjeni troškovi rada
 • Mala visina omogućuje da se uređaj lako postavi ispod prozora
 • Sedmični programator se može podesiti da započne grejanje ili hlađenje u bilo koje vreme, na dnevnoj ili na nedeljnoj bazi
 • Nečujan rad unutrašnje jedinice: Dugme „silent“ na daljinskom upravljaču prigušuje šum rada unutrašnjih uređaja za 3 dBA
 • Može se postaviti uza zid ili u ulegnuće
 • Za brzo rashlađivanje moћe da se izabere „intenzivni reћim“; po isključenju „intenzivnog reћima“, uređaj se vraća na prethodno definisani reћim.
 • Titaniumapatitski fotokatalitički filter za pročišćavanje vazduha uklanja mikroskopske čestice iz vazduha, snažno razlaže mirise i pomaže u sprečavanju širenja bakterija, virusa i mikroba da bi se obezbedilo ravnomerno snabdevanje čistim vazduhom

Prednosti

 • Samo ventilator

  Samo ventilator

  Jedinica može da se koristi kao ventilator, duvajući vazduh bez grejanja ili hlađenja.

 • Intenzivni režim

  Intenzivni režim

  Može da se izabere za brzo grejanje ili hlađenje; po isključenju „intenzivnog režima“, uređaj se vraća na prethodno definisani režim.

 • Tiho kao šapat

  Tiho kao šapat

  Daikin unutarnje jedinice su tihe kao šapat. A i spoljne jedinice garantovano ne remete tišinu susedstva.

 • Nečujan rad uređaja u zatvorenom prostoru

  Nečujan rad uređaja u zatvorenom prostoru

  Dugme „Silent“ na daljinskom upravljaču prigušuje šum rada unutrašnjih uređaja za 3 dB(A)

 • Vertikalno automatsko klaćenje

  Vertikalno automatsko klaćenje

  Moguće biranje automatskog vertikalnog kretanja klapnama na ispustu vazduha za efikasnu distribuciju vazduha i temperature.

 • Automatska brzina rada ventilatora

  Automatska brzina rada ventilatora

  Automatski bira potrebnu brzinu ventilatora da bi se postigla ili održavala podešena temperatura.

 • Koraci brzine rada ventilatora

  Koraci brzine rada ventilatora (5 koraka)

  Omogućuje biranje naviše do datog broja brzina ventilatora.

 • Titanijumapatitski dezodorišući filter

  Titanijumapatitski dezodorišući filter

  Razlaže neprijatne mirise, kao na primer od duvana i kućnih ljubimaca

 • Programator na nedeljnoj bazi

  Programator na nedeljnoj bazi

  Može da se podesi da započne grejanje ili hlađenje u bilo koje vreme, na dnevnoj ili na nedeljnoj bazi

 • Infracrveni daljinski upravljač

  Infracrveni daljinski upravljač

  Startuje, zaustavlja i reguliše klima uređaj iz daljine.

 • Automatsko restartovanje

  Automatsko restartovanje

  Uređaj se nakon nestanka struje automatski restartuje na istim postavkama.

 • Samo-dijagnoza

  Samo-dijagnoza

  Pojednostavljuje održavanje ukazivanjem na greške u sistemu ili na anomalije u radu.

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija

Uputstvo za upotrebu