Konvektor toplotne pumpe

Daikin Altherma HPC - FWXV-ATV3

Optimalno hlađenje i grejanje - kombinacija efikasnosti, komfora i fleksibilnosti

FWXV-ATV3

Karakteristike proizvoda

  • Visok kapacitet grejanja/hlađenja zahvaljujući forsiranom izduvavanju
  • Zvučni pritisak 25 dB(A) na rastojanju od 1 m
  • Priključak na cevovod sa leve i desne strane uređaja
  • Optimizovan za kombinaciju sa toplotnim pumpama, temperatura protoka (°C) snižena do 35°C u režimu grejanja
  • Zahvaljujući CO2 senzoru, svež vazduh se ubacuje u prostoriju ako je nivo CO2 iznad određene granice

Tehničke informacije

Tehničke specifikacije za

Dokumentacija