Karakteristike proizvoda

  • Jednostavna instalacija: nije potrebno ni ožičavanje ni bušenje
  • Precizno merenje temperature, zahvaljujući fleksibilnom mestu postavljanja senzora
  • Savremeni dizajn
  • Idealno za prepravke i renoviranje
  • Priključak na Sky Air i VRV, tipa priključi i pokreni

Dokumentacija